Интернет портал ще дава подробна географска информация за страната

Пространствени данни от България като транспортни мрежи, селскостопански, горски и градски кадастър, водни територии и т.н. ще бъдат вкарани в интернет портал, който ще е свързан с единна европейска информационна структура. Това предвижда Проект на Закон за достъп до пространствените данни, публикуван за обществено обсъждане в петък от транспортното министерство.

Законът прилага изискванията на директивата INSPIRE за създаване на общоевропейска инфраструктура за пространствена информация. Срокът за въвеждане на директивата от страната ни бе 15 май 2009 г, но законът не беше разгледан от предишното правителство, казват от транспортното ведомство. ЕК е предупредила България да вземе мерки за заради закъснението.

Държавните администрации, които работят с пространствени данни, ще предоставят информацията си в национален портал, предвижда законът. Тези данни ще бъдат описвани и поддържани по единни европейски стандарти, което ще улесни използването им от всички държави-членки на Европейския съюз.

Директивата за пространствена информация INSPIRE има за цел да подпомага правителствата при подготовка на политики в областта на екологията; управлението при бедствия и аварии; опазването на живота и здравето на хората. Информационната структура за пространствените данни може да се използва и от гражданите и бизнеса.

Хронологично проектозаконът предвижда създаване на Координиращ орган за пространствени данни, информационен масив, Национален портал и национална база от данни до 2012 година. Крайният срок за страните-членки на ЕС напълно да хармонизират всички 34 тематични области на данни в съответствие с изискванията на директивата, е 2017.

Споделяне

Още от България