Интернет търговците укриват над половината от приходите си

Близо 83 млн. лв. събрали данъчните в София от ревизии

Интернет търговците укриват над половината от приходите си

Укритите и недекларирани приходи от интернет търговците у нас надхвърлят 50% от оборотите им, сочат данни на Националната агенция по приходите (НАП), обобщени след проведени ревизии от началото на годината в София.

Данъчните в столицата са събрали близо 83 млн. лв. през седемте месеца на годината при извършени над 3 хил. проверки на фирми. Част от ревизиите са електронни и това е нов похват на приходната агенция за разкриване по косвен начин на недекларирани приходи.
При 26 електронни ревизии на фирми занимаващи се с онлайн търговия и отчитащи се електронно, са установени задължения за над 2 млн. лв. Най-често срещаното нарушение е манипулирането на базата данни на търговския софтуер с цел укриване на обороти и неплащане на данъци.

Електронните ревизии са нов подход на данъчните, при който чрез използването на специален софтуер се извършва обработка на данните. При дружествата, които работят с търговски софтуер, се засичат декларираните обороти от касовите апарати с данните в информационните им системи. При онлайн-търговците се съпоставя информацията от куриерските фирми с отчетените и декларирани обороти и така е установено, че те укриват над половината от оборотите си.

Анализът на база извършените оперативни проверки и ревизии показва, че фискалната дисциплина като цяло се повишава, но остава една група от данъкоплатци, които целенасочено ощетяват бюджета, допълват от НАП. Според ведомството, прилаганите от измамниците "схеми“ за злоупотреба, основно с ДДС, непрекъснато се усъвършенстват и се налага да се извършват все по-сериозна превенция.

Част от мерките, които се прилагат от данъчните, са ревизиите за установяване на отговорност на трети лица. Търси се отговорност от страна на бившите управители или членове на органи на управление, които преднамерено са продали дружество със задължения към НАП и по този начин са ощетили фиска. Класически пример е продажбата на дружество – длъжник на неплатежоспособни лица.

Друга насока, в която се работи активно, е за пресичане на опитите за източване на ДДС чрез фиктивни покупко-продажби на имущество на завишени цени. Например имот на реална стойност 100 хил. лв. се продава за 400 хил.лв. Продавачът не внася дължимият ДДС, а купувачът заявява пред НАП искане за възстановяване на ДДС.

Все още продължават опитите за източване на ДДС чрез фиктивни сделки за услуги сключвани между дружествата от рисковия списък на НАП с цел дължимият ДДС да не се внася в държавния бюджет, допълват от агенцията.

Съветът на данъчните към бизнеса е преди реализирането на сделки за значителни суми да проверят в сайта на приходната агенция http://www.nap.bg/page?id=439  дали партньорът е регистриран по ДДС в публичния бюлетин по ДДС и дали не е включен в списъка на длъжниците и издирваните от НАП лица.

Споделяне

Още от Бизнес