Инвалидните пенсии са нараснали тройно за 15 години

Пикът в отпускането им е в пряка връзка с увеличаването на безработицата

Инвалидните пенсии са нараснали тройно за 15 години

През последните 15 години броят на инвалидните пенсии е нараснал три пъти, сочи анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за инвалидните пенсии от началото на пенсионната реформа през 2000 година до 2014 година.

През 2000 година броят броят на инвалидните пенсии е бил 323 517, а в края на миналата година достига 907 380.

Анализът на НОИ сочи, че основните причини за увеличението на инвалидните пенсии са вдигането на пенсионната възраст и повишаването на безработицата, което е карало хората да търсят по-лесен начин за пенсиониране чрез освидетелстване от ТЕЛК. Основният принос за големия брой инвалидни пенсии е на получаваната до миналата година добавка към основната пенсия в размер на 25% социална пенсия за инвалидност. През миналата година тези добавки са над 513 000 или над половината от всички пенсии за инвалидност.

Разходите за пенсии за инвалидност, финансирани от НОИ и от държавния бюджет, през 2000 година са били 244.2 млн. лв. или 10.3% от общите разходи за пенсии, докато през 2014 година достигат 1.6 млрд. лева, което представлява 20% от всички разходи за пенсии.

Анализът на НОИ сочи още, че в годините с най-висока безработица се забелязва и скокообразно нарастване на инвалидните пенсии, което доказва, че този вид пенсии се използват, за да компенсират загубата на трудов доход или недостига на стаж и възраст на хора в предпенсионна възраст.

При най-високите нива на безработицата от 2000 година до 2004

година в диапазон от 18.1% до 12.7%, броят на новоотпуснатите лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване стъпаловидно и без колебание се покачва до достигане на пиков брой 43 817 през 2004 година.

В периода от 2004 година до 2008 година тенденцията е низходяща. Успоредно с намаляване нивото на безработица от 12.7% през 2004 година до 6.3% през 2008 година, се отчита и спад в броя на новоотпуснатите лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване съответно от 43 817 през 2004 година до 23 162 през 2008 година.

Една от препоръките на Европейската комисия към България е въвеждането на по-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсиите за инвалидност, така че ефективно да се ограничат злоупотребите с финансови средства на осигурителните фондове.

От НОИ припомнят, че вече са предприети стъпки в тази посока като например въвеждането на изрично изискване при отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване да са плащани осигуровки върху поне 1/3 от изискуемия минимален осигурителен стаж. Аргументът за това е, че те са пенсии за трудова дейност и е необходимо хората да са работили през определен период от време и да имат реален осигурителен принос.

Освен това от тази година отпадна изплащането на 25% от социалната пенсия за инвалидност към вече отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст и друг вид основна пенсия.

Тепърва обаче се очаква трайно решение на въпроса с медицинската експертиза и произтичащите след нея социални придобивки. Работна груба между здравното и социалното министерство работи по вариант, според който след медицинската експертиза втора комисия ще прави социална оценка на индивидуалните потребности на човек. Тоест ще се преценява дали той да получава пенсия, карта за транспорт или пък сума за телефон, а няма след освидетелстването автоматично да добива права за набор от социални придобивки, както е сега.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?