Инвеститорски интерес към 10 преработвателни фирми на Булгартабак

Само към две от 12-те тютюнопреработвателни дружества на Булгартабак холдинг не е проявен инвеститорски интерес. В понеделник изтече срока, в който кандидат-инвеститорите трябваше да заявят желание да купят конкурсна документация за приватизационната процедура. Крайният срок за подаване на оферти е 12 ноември.

Единствените тютюнопреработвателни дружества, към които няма предварителен интерес, са Гоце Делчев БТ и Кърджали БТ. Двете дружества, заедно с Пазарджик БТ, са включени в първа група, за която има по-високи изисквания към инвеститорите - 100 000 лв. неотменяема банкова гаранция за участие в конкурса и доказан опит в тютюнопреработвателната индустрия.

Интерес е проявен към всички 9 тютюнопреработвателни фирми от втора група - Дулово БТ, Дупница БТ, Харманли БТ, Исперих БТ, Първомай БТ, Сандански БТ, Смолян БТ, Тополовград БТ и Ямбол БТ. Изискването при тях е кандидат-купувачите да внесат 30 хил.лв. неотменяема банкова гаранция преди подаването на офертите.

Всички кандидат-купувачи трябва да предоставят достатъчно доказателства за своята платежоспособност - за самата сделка и за последващото финансиране на дейността на тютюневите фирми, както и за добрата си репутация.

Още от Бизнес