Инвестиции за 385 млн. лв. са сертифицирани през 2016 г.

Инвестиции за 385 млн. лв. са сертифицирани през 2016 г.

24 проекта на стойност над 385 млн. лв. са получили сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите през 2016 г., съобщи зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева.

По нейни думи въпросните проекти имат потенциал да разкрият над 4700 работни места.

Повечето от сертифицираните проекти през 2016 г. предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната, което показва доверието на инвеститорите в предвидимостта на бизнес и инвестиционната среда в България, посочи зам.-министърът.

"Още 23 проекта са в процес на сертифициране от БАИ на обща стойност над 433 млн. лв., като очакваме те да осигурят заетост на над 5500 души", заяви още Везиева.

В четвъртък тя връчи три сертификата за инвестиция клас "А" на "Теклас-България" ЕАД, на "Тубис България" ЕООД и на "СофтСърв България" ЕООД, както и един сертификат за инвестиция клас "Б" на "Селино" ЕООД.

Везиева е посочила, че насърчителни мерки, от които ще се възползват инвеститорите, са свързани със съкратени срокове за административно обслужване и индивидуално административно обслужване, както и за частично възстановяване на задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

Проектът на "Теклас-България" ЕАД, който получи сертификат за инвестиция клас "А", е "Изграждане на Център за развойна и изследователска дейност и Завод 4 за увеличаване на производствения капацитет за производство на каучукови съединения и пластмасови тръби за автомобилната промишленост". Той ще се реализира в Кърджали, като до момента компанията е изградила три завода, оборудвани с модерни машини и производствени линии, и складови бази. Размерът на инвестицията възлиза на 13 470 000 лева.

Вторият проект, който получи сертификат клас "А", е на "Тубис България" ЕООД, част от "TUBIS AG"-Германия, за проекта "Завод за производство на масло от полимери чрез студена каталитична конверсия и център за научно-развойна дейност." Той ще се реализира в с. Победа, община Долна Митрополия, а размерът на инвестицията като обща стойност на материални и нематериални активи за периода на инвестицията възлиза на 6 825 000 лева.

Третият проект, на който бе връчен сертификат за инвестиция клас "А", е на "СофтСърв България" ЕООД, доставчик на услуги в областта на информационните технологии и в представянето на комплексни анализи в областта на информатизацията по внедряване и пускане на пазара на софтуер. Размерът на инвестицията като обща стойност на материални и нематериални активи за периода на инвестицията, възлиза на 1 281 000 лева, като в резултат от него ще бъдат открити 180 нови работни места.

Споделяне

Още от Бизнес