Инвестициите в кол центрове вече ще се насърчават

Инвестициите в кол центрове вече ще се насърчават

Инвестициите в кол центровете, програмните продукти и счетоводни дейности вече ще се насърчават, след като правителството одобри Правилника към Закона за насърчаване на инвестициите, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в петък.

 

Новите дейности от сектора на услугите, които ще получават сертификат за инвеститор клас А и Б, са високотехнологични, като издаване на програмни продукти, технически изпитвания и анализи, инженерни и счетоводни дейности, комбинирани офис дейности, телефонни центрове и други.

 

Освен това се намаляват досегашните прагове за издаване на сертификат за инвеститор. В общия случай за икономическите дейности от индустриалния сектор те стават 10 млн. лева за клас А и 5 млн. лева - за клас Б. За икономическите дейности от сектора на услугите вложенията стават 3 млн. лв. за клас А и 1.5 млн. лв. - за клас Б.

 

За инвестиции във високотехнологичните производства и в общините с висока безработица клас А ще се дава при суми от 4 млн. лв., и 2 млн. лв. - за клас Б.

 

Праговете за инвестиции във високотехнологични и интензивно базирани на знания дейности от сектора на услугите стават за клас А - 2 млн. лв., и за клас Б - 1 млн. лв.

 

Намаляват се праговете за сертифициране на приоритетни проекти за изграждане на индустриални зони.

 

Когато с проекта се предвижда разкриване на нови работни места, праговете за сертификат клас А и Б се намаляват спрямо базовите. Условието за това е инвеститорът да поддържа новите работни места за период от 5 години за големи предприятия и 3 години - за малки и средни.

 

В общия случай праговете за икономическите дейности от индустриалния сектор за клас А стават 4 млн. лв. при 150 нови работни места и за клас Б - 2 млн. лв. при 100 нови работни места. За икономическите дейности от сектора на услугите за клас А - 1 млн. лв. при 150 нови работни места и за клас Б – 500 хил. лв. при 100 нови работни места.

 

Критерий за сертифициране може да бъде и само броят на създадените нови работни места - 25 за клас А и 10 за клас Б, когато инвестицията е в общини с висока безработица или проектът се изпълнява във високо технологични дейности от индустриалния сектор. За проекти във високо технологичните услуги критерият е 50 нови работни места - за клас А и 25 - за клас Б. 

 

С правилника се уреждат и редът и условията за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и НЗОК за новоназначените работници и служители. Възстановяването на осигуровките ще се прави за период до 24 месеца. Тази нова насърчителна мярка беше въведена с последните промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?