Инвестициите в кръгова икономика у нас са над средното в Европа

Зам.-министър Лилия Иванова пред форума

Инвестициите в кръговата икономика в България се оценяват на 81 милиона евро, което е 0.18 на сто от брутния вътрешен продукт и е над средното ниво от 0.12 процента в Евросъюза. Тези вложения създават заетост на 59 хиляди души, а създадената от тях добавена стойност възлиза на около 521 млн. евро и очакванията са ефектът им да нараства. Това обяви зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на конференцията "Кръгова икономика и околна среда", организирана от клъстър "Средногорие" във вторник.

"Преходът към кръгова икономика представлява възможност да трансформираме нашата икономика - да я направим по-устойчива,  да допринесем за справяне с проблемите с климата и за съхраняването на природните ресурси, както и възможност да създадем местни работни места и развием конкурентни предимства за България“, коментира Иванова.

По думите ѝ политиката на Министерство на икономиката е фокусирана върху иновациите за постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността. Икономическият заместник-министър посочи, че в рамките на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ се финансират проекти по приоритетни оси за  "Технологично развитие и иновации“ и "Енергийна и ресурсна ефективност“ на обща стойност над 500 млн. лева.

"Тези проекти са насочени към подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и за повишаване ефективното използване на ресурсите, които пряко допринасят към развитието на кръговата икономика и околната среда“, отбеляза тя.

Иванова посочи още, че методите и технологиите на кръговата икономика ще се ограничи екологичното замърсяване, ще се намалят трудностите за набавяне на суровини, ще се стимулират иновационната активност и конкурентоспособността на предприятията.

Законът за управление на отпадъците в пълна степен въвежда изискванията на европейското законодателство, където са заложени конкретни цели, свързани с рециклирането, спестяването на емисиите вредни газове и развитието на кръговата икономика, коментира пред форума председателят на парламентарната екокомисия и бивш министър на околната среда Ивелина Василева.

Преходът към кръговата икономика е свързан с промяна на производствения модел и ефективно управление на ресурсите и отпадъците, посочи тя.

"До 2030 година ние трябва да постигнем минимум 60 процента рециклиране на битовите отпадъци. До 2035 година икономическите ползи са свързани със създаването на нови зелени работни места, повече от сто хиляди в сектора на управление на отпадъците. Финансови ползи ще са повече от пет милиарда евро, свързани са и със спестяването на емисиите въглероден диоксид. От тях повече от триста милиона ще бъдат спестени", заяви Василева.

Според нея българските компании вече насочват погледа си към тези иновативни технологии, които превръщат отпадъка в ресурс. И въпреки че понятието "Кръгова икономика" все още стои далеч от много хора, той е необходимост, която трябва да навлезе в живота, в начина на производство и в правенето на бизнес, каза Ивелина Василева.

Споделяне

Още от Бизнес