Инвестиционен посредник прекратява дейност след рекордна загуба

Дружеството за инвестиционно посредничество "КД Секюритис" АД прекратява дейността си и уведомява Комисията за финансов надзор (КФН), че връща лиценза си за инвестиционно-посреднически услуги, съобщиха от дружеството в понеделник.

Причината е загубата от 753 хил. лв. за миналата година, която е многократно по-голяма от загубата за 2007 г. в размер на 157 хил. лв.

Приходите на дружеството за миналата година са спаднали с 80% на годишна база до 149 хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са за 295 хил. лв. и се увеличават с 2.1% спрямо 2007 г.

В 40-дневен срок клиентите на "КД Секюритис" трябва да посочат при кой инвестиционен посредник ще прехвърлят активите си. Помощник при прехвърлянето на активите е "Елана трейдинг".

Управляващото дружество "КД Инвестмънтс ЕАД" ще продължи дейността си.

Дружествата са част от словенската финансова група "КД груп", която е на българския пазар от 2003 г. Групата декларира, че остава в България, където ще продължи да предлага договорни фондове и животозастраховане чрез застрахователната компания "КД живот", която е на пазара от 2007 г. и там държи дял от 1%.

ИП "КД Секюритис" е първият инвестиционен посредник у нас, който обяви, че спира дейност и връща лиценза си заради лоши финансови резултати.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?