Ирена Кръстева и Петър Кънев си поделят изработката на книжата за евроизборите

Печатницата на БНБ и ИПК "Родина" на Ирена Кръстева ще печатат бюлетините и изборните книжа (протоколи, чернови, извлечения от протоколи и др. документи на избирателните комисии и брошури). Това е най-вероятният изход от търга на Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) за изработването на изборните документи, въпреки че още няма окончателно решение на тръжната комисия.

Във вторник комисията е отворила ценовите оферти на двете фирми, които единствени участваха в търга, за поръчката, разделена на две – за изработване на бюлетините и отделно на изборните книжа.

За позицията "Изработка и доставка на бюлетини за изборите на членове на Европейския парламент" най-ниска цена е предложила "Печатница на БНБ" АД – 6.00 лв. без ДДС за 1000 бр. бюлетини. Общата цена по договора за изпълнение на поръчката се определя от действително отпечатаните и доставени количества от бюлетини за всяка кандидатска листа. БНБ е посочила за подизпълнители "Дунав прес" и "Демакс", като последната е свързана с депутата от Коалиция за България Петър Кънев.

За позицията "Изработка и доставка на книжа (протоколи, чернови, извлечения от протоколи и др. на избирателните комисии и брошура с методически указания на Централната избирателна комисия) за изборите за членове на Европейския парламент", най-ниска цена е предложило "Издателско-полиграфически комплекс Родина" АД - 26 529 лв. без ДДС за всички видове книжа, количества и разпределение, съгласно техническата спецификация.

Предложените цени включват всички разходи по организацията и изпълнението на поръчката, вносни мита, такси, застраховки, маркировка, опаковка, транспортни разходи (до областните центрове в страната) и др.

Споделяне

Още от България