Ирина Бокова обеща диалог за реформата на ООН

Отговори концептуално на десетки въпроси от различните регионални групи

Ирина Бокова обеща диалог за реформата на ООН

Повече жени на висши позиции в ООН и диалог за прокарване на реформа в организацията обеща българският кандидат за генерален секретар на организацията Ирина Бокова пред държавите членки. Във вторник стартира първият в историята на международната институция процес на  "неформални дискусии" с кандидатите за високата позиция. Преди Бокова бе изслушан външният министър на Черна гора Игор Лукшич, а след нея бе редът на бившия португалски премиер Антонио Гутиереш.

В уводното си изявление Бокова подчерта, че идва от България, държава, която се е справила в историята си с много предизвикателства. "Зная какво е да се приеме нова конституция, зная какво е да се проведе демократичен преход", посочи Бокова. Тя се изказа на няколко от официалните езици на организацията, сред които френски, английски и испански и демонстрира компетентност и запознатост с всички поставени теми.

Бокова, която в момента е генерален директор на ЮНЕСКО, бе лаконична по повечето от най-спорните въпроси от дневния ред на организацията, особено тези за реформата на институциите. Тя наблегна на приоритета си през XXI век най-сетне да се постигне равноправие на половете и да се прекрати насилието над жени, което е пречка пред постигането на устойчив мир. Тя обеща по-голямо равновесие на половете на длъжностите в секретариата на ООН, ако бъде избрана. Бокова често даваше пример с опита си в ЮНЕСКО, където по думите ѝ през последните години балансът между половете е значително подобрен.

Бокова отговори концептуално на десетки въпроси от различните регионални групи.

Алжир от името на Движението на необвързаните попита как ще подобри небалансирания състав на секретариата. Бокова отговори, че в ЮНЕСКО до няколко месеца 83% от членовете на организацията ще бъдат представени в секретариата благодарение на нейните усилия. Тя е въвела и специална програма за назначаване на млади кадри на по-слабо представените държави. "Човешкият талант е навсякъде и във всяка страна можем да намерим талантливи хора", посочи Бокова. Китай също постави въпроса за географския дисбаланс и "монопола на някои държави" в системата на ООН.

Бокова подчерта още, че ще работи в близко сътрудничество с всички регионални групи в ООН, но и ще подпомага диалога между тях за постигане на общи решения. Ще развие и партньорствата с бизнеса, като няма да разчита само на изливане на пари от корпоративния сектор, но и на иновативни решения. Бокова подчерта, че ще работи и по някои от приоритетите на Африканския съюз, посочени в Дневния ред за 2063 г.

Европейският съюз постави въпроса за бежанската криза, като Бокова наблегна на образованието и социалното включване по отношение на бежанците. "Важно е как образоваме младите, как развиваме критичното им мислене. Ако един бежанец си намери работа, той вече не е бежанец", каза Бокова.

Бокова не навлезе в особена конкретика по въпросите за реформата на Съвета за сигурност.

Представителят на Швеция попита как ще действа като генерален секретар, ако съветът бъде блокиран и не може да изпълни функциите си по поддържане на международния мир и сигурност, както се случва понякога. Тя отговори, че поддържането на мира е неин ключов приоритет и ще търси всички възможности за диалог между Съвета за сигурност, държавите членки и Секретариата по въпроса. Тя изрази надежда, че ще се постигне консенсус за реформата в операциите по поддържането на мира и в начина на избора на членовете на Съвета за сигурност, така че да се намери най-демократичният начин за работа на ООН.  

По време на изслушването Бокова се стара да отговори на всички въпроси, дори на по-малките държави и регионални групи. Бяха поставени и три въпроса на граждани от Ливан, Канада и Великобритания. Те попитаха как Бокова би се справила с институционалната корупция в агенциите на ООН и с нарушенията на правата на човека от държавите членки на организацията. Бокова отговори, че ще работи за прозрачност и отчетност и че преди две седмици е стартирал първият портал с отворени данни за всички проекти и програми на ООН.

Кандидатът на Черна гора няма "да  изобретява велосипеда" в ООН
 
Външният министър на Черна гора Игор Лукшич бе първият от кандидатите за генерален секретар на ООН, който представи вижданията си в Ню Йорк.
 
Той заяви, че ако бъде избран, ще се съсредоточи върху предотвратяването на конфликти, посреднически усилия, както и да укрепва взаимодействието с регионалните организации.
 
Според него не е необходимо "да се изобретява велосипедът" и "да се преобръща всичко с главата надолу", а трябва по-ефективно да се използват съществуващите инструменти.
 
"Въоръжените конфликти, хуманитарните катастрофи, потоците от мигранти и бежанци, разпространяването на международния тероризъм и насилственият екстремизъм подлагат на изпитание нашата способност да защитаваме Устава на ООН и мирното население, особено на най-уязвимите хора", посочи черногорският външен министър.
 
Той подчерта, че внимателно е проучил този въпрос и смята, че трябва да бъдат внесени определени корективи в работата на ООН с оглед постигането на по-голяма ефективност и резултатност.
 
Той предложи редица мерки за укрепване на независимостта на Секретариата на ООН и за постигането на по-добър регионален баланс в структурата на световната организация.
 
Лукшич има намерение, например, ако бъде избран, да назначи жена за свой първи заместник, и то представител на Южното полукълбо.

Споделяне

Още по темата

Още от Свят