Иска се спиране на "Кремиковци" до въвеждане на екостандартите

Иска се спиране на "Кремиковци" до въвеждане на екостандартите

Парламентът да вземе решение за налагане на мораториум върху дейности на "Кремиковци", са внесли преди дни в деловодството на народното събрание депутати от ОДС и "Атака". Това съобщи в сряда заместник-председателят на парламентарната група на ОДС Яне Янев пред журналисти. Забраната да важи до преустановяване на замърсяванията на околната среда и изплащане на задълженията на дружеството към държавата и държавните фирми, уточни Янев.

Искането е за спиране на производствената и експлоатационната дейност в агломерационно, коксохимическо, доменно и стоманодобивно производства на "Кремиковци" АД. Другото предложение е за преустановяване на разпореждане, ипотекиране, учредяване на особени залози и налагане на други вещно-правни тежести върху дълготрайните активи на "Кремиковци". Внесеното за разглеждане проекторешение предвижда парламентът да забрани изнасянето, транспортирането и преместването на всякакъв вид машини, съоръжения и инсталации от територията на дружеството в област София-град към други места в страната и извън нея, в това число и към други обекти, собственост на "Кремиковци" АД.

Мораториумът обаче няма да касае новото строителство, ремонт и реконструкция, които целят да приведат работата на дружеството към изискванията на Закона за опазване на околната среда. Забраната за определени дейности да важи до издаването на комплексно екоразрешително на дружеството от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и докато "Кремиковци" АД не изплати всички задължения към държавата, държавните фирми и фирмите с държавно участие.

Такова разрешително бе отказано от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров през април 2007 г., защото комбинатът не можел да изпълни заложените в екологичната си програма ангажименти. До октомври "Кремиковци" трябва внесе ново заявление за издаване на екоразрешително, защото тогава изтича крайният срок за приключването на тази процедура, след което от МОСВ би трябвало да предприемат мерки за спиране на замърсяващите производства. Друг е въпросът, че това не е законодателно регламентирано.

Според Янев, ако металургичният комбинат не получи комплексно разрешително от МОСВ, ековедомството трябва да предяви иск чрез Върховния административен съд, за да може да се наложи възбрана върху дейността на дружеството и да бъде обявено в ликвидация.

Екологичното състояние, проблемите и решенията, свързани с "Кремиковци", ще бъдат разгледани на специално заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите в сряда. Янев смята обаче с това се цели отклоняване на проблема и отлагане на решаването му във времето за септември-октомври.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес