ИТ-експерти, учители, бармани и готвачи ще са най-търсените служители догодина

ИТ-експерти, учители, бармани и готвачи ще са най-търсените служители догодина

Специалистите по информационни и комуникационни технологии, барманите, готвачите и сервитьорите ще бъдат най-търсени на пазара на труда през следващата една година. Това сочи национално представително проучване на Агенцията по заетостта, представено в четвъртък.

За висшисти се очаква да бъдат разкрити 25 675 места, като най-търсени освен ИТ-специалистите, ще бъдат стопански и административни специалисти, преподаватели и специалисти по природни и технически науки. За преподаватели местата се очаква да бъдат 2195.

За хората със средно професионално образование най-голямо ще е търсенето в сферата на услугите - бармани, сервитьори и готвачи. Очаква се около 19 000 работни места да бъдат разкрити в ресторантьорския бранш.

Ще се търсят и хора в областта на производството на храни, облекло, дървени изделия и водачи на моторни превозни средства. За хора без професионална квалификация най-търсени ще са продавачи, работници в селското, горското и рибното стопанство, добивната и преработващата промишленост и строителството.

Очаква се да бъдат разкрити общо над 143 000 работни места, като най-много ще са тези за завършилите средно образование с придобита квалификация - 71 727. За средно общо образование местата ще са 29 232,  а 18 238 за основно и по-ниско образование.

Изводите на изследването сочат, че незначителен дял – едва 5.7 на сто, от работодателите наемат персонал веднага след завършване на образованието. А когато го направят, установяват недостиг на знания и умения при 60 на сто от хората със средно образование и при 36 на сто от притежаващите висше образование.

Работодателите, които предвиждат разкриване на нови свободни работни места, са 13.3 на сто, като от тях едва 6 на сто биха наели персонал без квалификация и опит.

Най-търсените обучения за придобиване на професионална квалификация са за оперативен счетоводител, охранител и помощник-възпитател. Най-търсените обучение за придобиване на ключови компетентности са за обществени и граждански компетенции и дигитални компетенции.

Над 17 процента от предприятията са направили обучения на персонала си за сметка на работодателя. От работодателите 10.3 на сто възнамеряват да направят обучения на служителите си, като в голямата си част те ще преминат вътрешнофирмени обучения.

Най-предпочитаният начин за наемане на персонал е чрез препоръки или лични контакти, или чрез бюрата по труда.

Споделяне

Още от България