ИТ-фирми: Темата за промяна на данъчното облагане отблъсква инвеститорите

ИТ-фирми: Темата за промяна на данъчното облагане отблъсква инвеститорите

Организации на високотехнологични компании предупредиха българските власти, че дори само продължителното присъствие на темата за увеличаване на данъците в България е способно да доведе до отлив на инвестиции в страната и от това да пострадат както заетите граждани, така и икономиката като цяло.

В открито писмо да лидерите на водещи партии и до изпълнителната и законодателната власти Българската аутсорсинг асоциация, БАСКОМ, БАИТ, ИКТ Клъстер и Автомобилен клъстър се обявиха против завръщането в публичното пространство на темата за вдигане на данъците.

Организациите смятат, че е необходимо обединяването на усилията на всички ангажирани страни в подкрепа на установилата се дългосрочно предвидима и устойчива нормативна и данъчна среда у нас.

Компаниите подчертават, че финансовата и социална стабилност са възможни само при устойчива бизнес среда, осигуряваща основните икономически показатели: трудова заетост, размер на доходите, събираемост на данъци и социални осигуровки, стандарти и стабилност на платежния баланс чрез стимулиране на износа.

В писмото се посочва още, че тези индустрии се превръщат в структуроопределящи за българската икономика, благодарение на все по-голямото засилване на внедряването и работата с високи технологии. Като доказателство за тенденциите се отбелязва броят на заетите служители, които са над 5-6% от работната ръка в страната, както и високият темп на растеж на размера на заплатите и възнагражденията в сектора.

Високотехнологичните фирми отбелязват, че формират значителна част от БВП на страната като за 2015 г. приносът им е бил над 8% за аутсорсинг, разработка на софтуер, информационни технологии и 4% - на автомобилната индустрия.

Според тях съществува и опасност други държави от Централна и Източна Европа да се наложат като по-атрактивни дестинации за инвестиции и бизнес и да бъдат предпочетени за сметка на България.

Споделяне

Още от IT