ИТ специалисти ще преподават в училищата

Образователното министерство финансира плавна адаптация в градината и в І клас

ИТ специалисти ще преподават в училищата

Специалисти от ИТ сектора ще могат да обучават ученици заедно с учителите им, преподавателите пък ще опресняват знанията си с посещения на реални фирми от сектора. Това предвижда нова национална програма на Министерството на образованието и науката, наречена "ИТ фирми в училища и учители в ИТ фирми".

Тя е част от 17 програми за развитие на образованието, които са с общ бюджет от 76 млн. лева. Те бяха представени във вторник от екипа на ведомството.

За програмата, насочена към участието на ИТ фирмите в обучението, са предвидени 1 млн. лева. Освен практически обучения от специалисти от реалния бизнес, тя включва и семинари в училищата, чиято цел е учениците от І до Х клас да бъдат мотивирани да изберат кариера в областта на информационните технологии. Съвместните часове с ИТ експерти ще са за професионалните и профилирани гимназии.

Училищата ще кандидатстват, за да получат средства по програмата. С предимство ще са онези, които обучават повече деца.

На детска градина и училище без стрес

Друга нова програма на образователното министерство трябва да подпомага адаптацията на първокласниците, както и на децата, които преминават в V клас. Идеята е да се намали стресът при постъпването от детска градина в училище, както и след завършването на ІV клас, когато от един основен учител, децата вече имат часове при различни преподаватели по отделните предмети.

Идеята е бъдещите учители на първокласниците да ги посещават в подготвителните групи в градините, а след започването на І клас, педагозите от забавачките да ходят при децата в училище. По подобен начин преподавателите по предмети в V клас ще ходят в часовете на четвъртокласниците, а началните учители - в часовете от по-горния клас. Бюджетът на тази програма също е 1 млн. лева.

"Това е изключително важно по отношение намаляване на стреса на учениците и най-вече на адаптивния период", коментира зам.-министър Таня Михайлова при представянето на програмите.

Тя добави, че със средства от бюджета на министерството ще се насърчават детските градини да предлагат по-плавна адаптация при приемането на децата. Идеята е родителите да бъдат допускани до "определени помещения" и да остават там с децата си в първите седмици от тръгването им на градина.

Целта е малчуганите да не се чувстват изоставени и да не се стресирани, когато родителите им ги оставят на вратата на градината. В момента такъв подход на адаптация почти не се прилага. Основният мотив е, че родителите не отговарят на изискванията на здравните власти, за да останат по-дълго в градината.

Дори и с програмата на образователното министерство едва ли плавната адаптация ще стане бързо масова практика.

Часове в музеи и галерии

Други 3.2 млн. лева са отделени за организирането на ученически олимпиади и състезания, както и за подготовката на участниците, в която ще се включват преподаватели от университетите и учени от БАН.

В програмата "Осигуряване на съвременна образователна среда" за 2019 г. ще се даде възможност за организиране на изнесени часове - в музеи, галерии, театрите. Бюджетът на програмата сега е 7.38 млн. лева. От него ще се отделят средства и за издаване на учебни помагала за професионалното образование.

Продължава програмата "ИКТ в предучилищното и училищното образование", която е с бюджет 11 млн. лева. С тях ще продължи осигуряването на свободен достъп до интернет в училищата, както и те ще се оборудват със софтуер и електронни ресурси.

Обезщетения за 8100 души

С най-висок бюджет от 36 млн. лева остава програмата "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от предучилищното и училищното образование". С нея се плащат обезщетения при съкращаване или пенсиониране на преподаватели и други персонал, зает в образователните институции. Планирано е финансирането на обезщетенията за 8100 души, които ще напуснат системата.

С 1.7 млн. лева ще се финансират педагогически курсове за специалисти по отделните предмети, както и допълнителна специализация за педагози по дефицитните физика, математика, информатика, информационни технологии и чужд език. Целта е да се намали недостигът на кадри по отделните предмети.

В рамките на тази програма най-опитните преподаватели ще бъдат изпращани в проблемни училища, за да подобрят резултатите им. В този корпус от учители ще бъдат включени 80 човека, които ще бъдат избрани чрез специален механизъм.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?