Италия е третият най-голям вносител в България след Германия и Русия

Андреа Казини

Износът на Италия за България е три пъти по-голям, отколкото на Китай, съобщи в понеделник главният оперативен директор на Уникредит Булбанк Андреа Казини на българо-италиански стопански форума в София.

Италия е третият най-голям търговски партньор на България след Германия и Русия. Износът на италианските компании за страната ни за миналата година е за 1.9 млрд. евро. За сравнение износът на Китай за България е за 648 млн. евро за 2013 г.

Италианският бизнес внася в България най-много текстилни и кожени изделия, различни машини и оборудване, потребителски стоки, метали и строителни материали.

Италия се нарежда и сред най-големите инвеститори в България с близо 2 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции. В банковия и застрахователния сектор вложенията достигат 600 млн. евро, в енергийния и текстилния сектор инвестициите са по 300 млн. евро.

Инфраструктурният сектор е ключов за българската икономика, като очакванията са той да се промени много през следващите години“, коментира Андреа Казини. Той посочи, че голямата ниша за развитие на бизнеса в този сектор се дължи на необходимостта от подобряване на транспортната, комуникационната и енергийна инфраструктура на страната, както и възможността за използване на средства от фондовете на ЕС.

Пред представители на италианския бизнес бяха представени и възможности за инвестиции в България в енергийния сектор и по конкретно в проекти за биомаса, малки ВЕЦ и соларни инсталации.

Пазарът на недвижими имоти в България също представлява интерес за италианските компании. Освен на подобряването на настроенията на инвеститорите, това се дължи и на стабилните равнища на наемите, както и по-ниските цени на имотите и разходите по поддръжка на сградите, каза още оперативният директор на Уникредит Булбанк.

Споделяне

Още от Бизнес