Италия отмени смъртното наказание

Италия окончателно отмени смъртното наказание, съобщиха информационните агенции в четвъртък.

Двете камари на италианския парламент одобриха ратификацията на Протокол 13 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, с който се премахва смъртното наказание. Италия ратифицира конвенцията още през май 2002 година.

В италианския Държавен вестник бе публикувано решението на двете парламентарни камари, с което официално се отбелязва, че в Италия вече няма смъртно наказание.

"Италия става 41-та страна, направила тази важна стъпка, която потвърждава, че Европа се превръща в зона, свободна от смъртно наказание", се казва в специално разпространено комюнике на генералния секретар на Съвета на Европа Тери Дейвис.

Споделяне

Още от Европа