Италия реформира спецслужбите си

Проектозаконът за реформа на службите за разузнаване и сигурност, както и за държавната тайна в четвъртък мина на първо четене в Камарата на депутатите на италианския парламент, предаде БТА.

Последната реформа на тези органи датира от 1977 г. Обсъжданият сега проектозакон предвижда повече функционални отколкото структурни промени.

Службата за разузнаване и военна сигурност (СИСМИ) ще се нарича СИЕ (Служба за разузнаване и външна сигурност).

СИСДЕ (Служба за разузнаване и демократична сигурност) се превръща в СИН (Служба за вътрешна сигурност).

Държавната тайна ще трае максимално 30 години, но с първоначален срок от 15 години, който може да бъде удвоен по решение на министър-председателя. Премиерът получава практически неограничен контрол върху държавната тайна и може да отхвърля искания на магистратурата за достъп до нея. Само в изключителни случаи решение на премиера по тази материя може да бъде анулирано от Конституционния съд.

Служителите на органите за разузнаване и сигурност получават по-широки пълномощия, стига техните действия да не застрашават живота и здравето на личността, индивидуалните и морални свободи и да не са насочени срещу конституционната и регионалната власт, както и срещу политическите права на гражданите.

Забранява се на тайните служби проникването или наблюдението на централите на синдикатите и на политическите партии, представени в парламента или в ръководствата на областите, както и следенето на професионални журналисти.

Парламентарният комитет за контрол на службите за разузнаване и сигурност и на държавната тайна (КОПАКО), който досега се състоеше от четирима сенатори и четирима депутати, ще увеличи броя на членовете си на десет. Всеки един от тях обаче по силата на новия закон рискува отнемане на парламентарния мандат и подвеждане под отговорност за нарушаване на служебната тайна, в случай че разпространи поверителни документи.

Министър-председателят може лично да упражнява правата си на ръководител на цялостната дейност по разузнаването и сигурността или да делегира тези права на министър без портфейл, или на заместник-министър. Директорите на двете служби отговарят лично пред премиера, но този на СИН ще има за политически референт министъра на вътрешните работи, а на СИЕ - министрите на отбраната и на външните работи.

Запазват се под други наименования консултативният и оперативният орган за контрол и координация на тайните служби. Досегашният ЧИИС (Междуведомствен комитет за разузнаване и сигурност), в който заседават силовите и други възлови министри под председателството на премиера, се превръща в ЧИСР (Междуведомствен комитет за сигурност на републиката).

Изпълнителният комитет за службите за разузнаване и сигурност (ЧЕСИС), в който заседават директорите на двете служби, шефът на полицията и командващите корпусите на карабинерите и на финансовата полиция, се трансформира в ДИС (Департамент за разузнаване и сигурност). Подчинен на него ще бъде УЧСЕ (Централен отдел за секретност), който досега се наричаше УЧСИ (Централен отдел за сигурност) и основно се занимава с допуска до документи и обекти, представляващи държавна тайна, предаде БТА.

Споделяне

Още от Свят

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?