ИТН обяви приоритетите на правителството с декларация в парламента

снимка БГНЕС

"Има такъв народ" поиска подкрепа за своето правителство с декларация от трибуната на Народното събрание. Тя бе прочетена от заместник-председателя на партията Филип Станев с високопарен тон и представлява приоритетите на бъдещото управление, систематизирани от ИТН.

В декларацията се казва, че ИТН е предприела необходими прозрачни действия по представяне на своите приоритети и секторни политки с желаните партньори от "Демократична България", "Изправи се.БГ!Ние идваме!" и БСП. Трите парламентарни формации искат от партията на Слави Трифоново писмени ангажименти за провежданите политики.

"Моля да приемете гореизброените съвместно одобрени приоритети за основа за работа както на парламентарната група на ПП "Има такъв народ", така и от страна на предложения от нас състав на Министерски съвет. Неведнъж сме излагали пред партиите, с които проведохме разговори, както и пред суверена, че ИТН е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните дванадесет години", се казва в декларацията.

Най-вероятно тази декларация ще е най-близкото до споразумение за подкрепа за евентуалното правителство, за което настояват БСП, "Демократична България" и "Изправи се БГ! Ние идваме", за да подкрепят кабинета на ИТН. И трите формации обявиха, че подобен документ е ключов за решението им. Хората на Слави Трифонов обаче от дни повтарят, че споразумение няма да има, защото това не е коалиция. В изброените приоритети не беше посочено дистанциране от ГЕРБ и ДПС - нещо, за което настояват ДБ и ИБГНИ.

В декларацията бяха описани и приоритетите по сектори:

Правосъдие

Премахване на Специализираните съдилища и прокуратури; Въвеждане на работещ механизъм за предсрочното прекратяване на правомощията на главния прокурор; Структурни промени във Висшия съдебен съвет; Реформа в Прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките ѝ актове, засягащи пряко интересите на гражданите; Реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес.

Икономика

Промяна на Търговския закон с цел правното обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращите компании; Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия; Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместима дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка. Изграждане на икономика на данните и отворените финанси. Постигане на регионална децентрализация; Създаване на регионални икономически зони и намаляване фрагментацията на пазарите чрез насърчаване на конкурентноспособността;

Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика; Детайлно картографиране на местните ресурси, демографски и географски нужди; Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие; Постигане на фискална еквивалентност; Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българскта икономика и улесняване на процедурата на сини карти; Използване на зелени технологии за постигане на кръгова икономика;

Финанси

Стремеж към намаляване на бюджетния дефицит и постигане на балансиран бюджет; План за капиталова подкрепа на малки и средни предприятия; Въвеждане на програмно бюджетиране; Данъчни стимули за инвестиции в производството – освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация; Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ЗДДС – 165 000 лева; Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите "Плодове и Зеленчуци" и "Биопроизводство" за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители;

Фискална децентрализация – преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на общините; Отмяна на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания; Връщане на максимален праг на бюджетните разходи 36 – 38% от БВП и максимално ограничаване на непланирани бюджетни разходи;

Изграждане на прозрачна и достъпна за гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение;

Изсветляване дейността на ББР, прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средни предприятия; Реорганизация на Комисията за финансов надзор и развитие на капиталовия пазар;

Здравеопазване

Реформа на модела на здравеопазване чрез приемане на нови "Закон за лечебните заведения" и "Закон за здравното осигуряване". Създаване на електронно здравеопазване; Премахване на модела "клинични пътеки" и замяната им с диагностично свързани групи;

Създаване на ефективно работеща доболнична (амбулаторна) помощ и общодържавна система за профилактика на социалнозначимите за България заболявания; Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната здравноосигурителна каса;

Създаване на ефективна национална система за осигуряване на спешна помощ с включено авиационно звено; Спешни мерки за подготовка на лечебните заведения за преодоляване на четвърта Ковид вълна;

Социална политика

Въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се и данъчни облекчения за деца; Подпомагане на млади семейства (до трето дете) на работещи и осигурени родители, както и студенти-родители; Преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани;

Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд, с цел повишена доходност и поетапно увеличение на процента осигуровки към втори стълб; Социална подкрепа към хората с увреждания на база на техните потребности.

Образование

Запазване и доразвиване на институционалния експертен проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука; Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес; Учредяване на специални стипендии за студенти от малцинствата; Постигната договореност за въвеждане на мандатност при директорите на училища;

Строеж на детски градини, където е необходимо; Намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас; Увеличаване на академичния обмен на учащи между страните от ЕС и България; Обособяване на научни клъстери от образователни институции, които работят с общ академичен обмен.

Земеделие

Създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа земеделски производители; Реформиране на поземлените отношения с цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс; Осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектор "Земеделие";

Подобряване на състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията "ветеринарен лекар – животновъд"; Преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси. Стимулиране на биоразнообразието.

Споделяне

Още по темата

Още от България