Омбудсманът:

Изборът на екип в болниците противоречи на закона

За едно и също нещо се плаща и от НЗОК, и от пациентът

Изборът на екип в болниците противоречи на закона

Омбудсманът Константин Пенчев изпрати в сряда писмо до министъра на здравеопазването Стефан Константинов, в което излага становището си, че услугата избор на екип в болниците е незаконна.

Пенчев е получил множество жалби по повод услугите избор на екип и избор на лекар, за които хората в момента доплащат между 250 и 900 лева в зависимост от клиничната пътека. Практиката да се избират конкретен лекар или екип за извършване на дадена манипулация е от години, а през миналата година здравният министър въведе пределни цени за услугите. Хората обикновено се оплакват, че са били изнудени да изберат екип и го правят, защото ги е страх, че в противен случай няма да им се окаже адекватна помощ. Според Константинов обаче изборът на екип трябва да остане като услуга в болниците в сегашната му форма, при която има въведен таван на цените и се осъществява контрол.

Омбудсманът е на мнение, че услугата, която е регламентирана в наредба на здравния министър, е незаконна. Той посочва в писмото, че в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване не се предвижда условие или ред за избор на лекар или екип срещу заплащане при прием в болница по клинична пътека и няма законово основание за подобна детайлизирана уредба в подзаконов нормативен акт.

Пенчев пише още, че не намира за основателно да се въвежда подобен платен избор. Той посочва, че щом лицето е здравноосигурено всички дейности по клиничната пътека се заплащат на заведението за болнична помощ от НЗОК или РЗОК.

Клиничните пътеки и дейностите по тях, заплащани от НЗОК, съдържат изисквания относно необходимите специалисти за тяхното изпълнение. За да може да сключи договор със здравната каса за дадена клинична пътека, заведението за болнична помощ трябва да разполага със съответните специалисти, необходими за извършване на дейностите по пътеката. Не е оправдано да се заплаща от здравноосигурено лице сума за избор на лекар или екип при положение, че манипулацията се заплаща от касата и съответните специалисти имат договорни отношения с болничното заведение, т. е. получават възнаграждение за труда си” , смята омбудсманът.

Той цитира чл. 2, ал. 3 от наредбата, в който е предвидено, че здравноосигурените лица имат право на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат. “Изборът на лекар или екип за извършване на манипулация обаче не е допълнителна услуга, свързана с оказването на медицинска помощ, а услуга, с която по същество се оказва медицинска помощ. По този начин на практика се заплаща два пъти за достъпа до медицинска помощ и извършването на дадена манипулация или интервенция – веднъж чрез НЗОК по клиничната пътека и втори път от здравноосигуреното лице чрез т. нар. допълнителна услуга избор на лекар или екип”, посочва Пенчев.

Той препоръчва на министър-председателя да предприеме необходимите действия в рамките на неговите правомощия, за да бъде съобразена наредбата с реда и условията за достъп до медицинска помощ, предвидени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?