Изборите ще струват почти 26 млн. лв. по предварителни сметки

Правителството прие план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на предсрочните парламентарни избори. Тя е за 25 974 000 лв., които ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.


На ЦИК и на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на вота ще бъдат предоставени съответно 4 430 000 лв. и 15 605 000 лв. Средствата за ЦИК са за възнаграждения на членовете ѝ и за осигурителни вноски на заетите по граждански договори (200 000 лв.), за материално-техническо осигуряване на дейността на комисията (180 000 лв.), за обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите (2.7 млн. лв.), за медийни пакети за партиите, коалициите и инициативните комитети (900 000 лв.) и за разяснителна кампания (450 000 лв.).

Предвидените средства по бюджета на МС са за възнаграждения на членовете на районните и на секционните избирателни комисии (9 645 000 лв.), за логистично осигуряване на изборния процес от администрациите на централно и местно ниво (4 млн. лв.), за отпечатване на хартиените бюлетини, в т.ч. таксата за финансов контрол (1.6 млн. лв.) и за осигуряване на устройства за машинно гласуване, за програмно осигуряване, съхранение и техническа поддръжка, вкл. консумативи (360 000 лв.).

За изготвяне и отпечатване на изборните списъци ГД "ГРАО" на МРР ще получи 882 000 лв. За охрана по бюджета на МВР са планирани 3 млн. лв.

Разходите на МВнР, в т.ч. за организацията на международен пресцентър, са разчетени на 1.2 млн. лв. Сумата е драстично по-висока от обикновено даваните около 700 000 лева, но тази година за първи път се предвижда увеличаване броя на изборните секции в чужбина.

На министерствата на отбраната и на образованието и науката са предвидени съответно - съответно 60 хил. лв. и 15 хил. лв.

В план-сметката са включени и разходите на БНР (200 хил. лв.), БНТ (502 хил. лв.), БТА (50 хил. лв.) и Сметната палата (30 хил. лв.).

Освен да внесе проекта на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите, на министъра на финансите бе възложено да представи и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.

Споделяне

Още от България