Избран е оценителят на борсата и депозитара

Обединението "Камбуров-Юропиън Програм Адвайзъри-Мейн Кепитъл" ще направи оценката на държавните дялове в Българската фондова борсата и Централния депозитар, съобщи пресцентърът нa Aгенциятa зa привaтизaция и следпривaтизaционен контрол в четвъртък.

Регистрираното по закона за задълженията и договорите дружество ще изготви анализи за правното състояние на двете дружества, информационните меморандуми, както и да определи цената на 50.0542% от капитала на БФБ и 43.70% от "Централен депозитар", които държавата смята да продаде на частни инвеститори.

В конкурса за избор на оценител бяха подадени общо четири оферти. Останалите кандидати бяха "Гиве Консулт", консорциум между "Първа финансова брокерска къща" и адвокатското дружество "Цветкова, Бебов и съдружници", както и обединението между" Ърнест и Янг България" и адвокатското дружество “Събев и съдружници".

Споделяне

Още от Бизнес