Издръжката на четиричленно семейство достигна 2235 лева месечно

Издръжката на четиричленно семейство достигна 2235 лева месечно

За издръжката на четиричленно семейство са необходими 2235 лева месечно, показва изследване на КНСБ. За издръжката на един човек от четиричленно семейство са необходими 558 лева.
78 процента от домакинствата живеят с общ доход на един човек под необходимите средства за издръжка на живот, сочи проучването.

Нископлатените работници, които получават между 491 лева и 704 лева на месец, са 30 на сто от заетите в България.

Прагът на бедност е достигнал 297 лева за един човек, а 2.3 милиона души живеят с доходи под тази сума на месец.

Очертават се и различия при трудовите възнаграждения в различните райони на страната.

Например във Видин заплатите са два пъти по-ниски от тези в София. Като цяло ниските трудови възнаграждения остават проблем, а започналите работа много трудно или почти не успяват да се измъкнат от "капана на бедността", посочват от КНСБ.

Синдикатът посочва, че тези изводи се потвърждават и от последните данни от изследването на Евростат за 2015 г., според които 41.3 на сто от населението у нас е изложено на "риск от бедност и социално изключване", при средно ниво от 23.7 на сто за ЕС-28.

България е държавата членка на ЕС, отчитаща най-висок дял на хората, намиращи се в риск от бедност или социално изключване, след страната ни се нареждат Румъния (37.3 на сто) и Гърция (35.7 на сто).

Макар и с намаляващ дял на лицата в риск от бедност или социално изключване спрямо 2008 г. (44.8 на сто за 2008 г.), България запазва лидерската си позиция в ЕС по този показател, анализират експертите.

България е начело и по дял на хората, живеещи в тежки материални лишения (34.2 на сто), следвана от Румъния (22.7 на сто) и Гърция (22.2 на сто).

Според КНСБ данните дават основание да се твърди, че няма чувствителни промени в икономическо благосъстояние на населението. Броят на живеещите в бедност намалява, но българското общество не е станало по-богато, предвид факта, че делът на живеещи в риск от бедност и социално изключване се запазва на високи нива, констатират от КНСБ.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?