Издръжката на живот за четиричленно семейство достигна 2361 лева по данни на КНСБ

Издръжката на живот за четиричленно семейство достигна 2361 лева по данни на КНСБ

За нормален живот на четиричленно домакинство - двама възрастни и две деца, са необходими 2361 лева месечно, показват последните данни на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ.
Данните бяха представени от президента на профсъюза Пламен Димитров и от експерта Виолета Иванова в четвъртък. 

Парите са нужни за покриване на разходите за храна, поддържане на жилището, здравеопазване, транспорт и почивка. 

За човек от домакинство необходимите средства за нормален живот са 590 лева 

Издръжката нараства с 36 лева от началото на годината. . 

Нетният размер на средната работна заплата трябва да е около 1200 лева на човек, за да може семейството да живее нормално, но не повече от 20 процента от българските наемни работници получават подобни заплати.
Средното нетно възнаграждение през март е по-ниско с 321 лева, или с около 27 на сто от средните стойности , необходими за покриване на издръжката на живот, каза Пламен Димитров. 

В София необходимите средства за нормален живот са 3078 лева за четиричленно домакинство, а за човек от домакинство - 769.56 лв.

Издръжката на живот в столицата надхвърля средните нива на издръжка в страната с 30.3 процента.

Ако доходите на домакинството се формират само от заплатите на двамата родители, то за всеки от тях нетната средна работна заплата не трябва да бъде по-ниска от 1539 лева.

Официалните данни за трудовите възнаграждения в столицата за март тази година отчитат нетна средна работна заплата от 1168 лева или бруто 1505 лв. , която е с близо 24.1 на сто по-ниска от реално разполагаемия доход за покриване на издръжката на живот на един човек. 

31.1 на сто от домакинствата в България са с общ доход на човек от домакинство до 321 лв. или това са близо 2 243 000 души. 44 на сто от домакинствата са с общ доход на човек от линията на бедност (321 лева) до необходимите средства за издръжка на живот, а 29.4 на сто от домакинствата са с общ доход на човек над издръжката на живот.

Броят на бедните домакинства намалява, но се запазват високите им равнища, коментират синдикалните експерти.

Според тях от икономическия подем на страната не са облагодетелствани всички, а това води до диференциация и подоходно неравенство между най-богатите и най-бедните. Данните на Евростат са допълнителен аргумент за това твърдение, отбелязват от КНСБ. Според тях най-богатите 20 процента от населението получават 8.2 пъти повече от най-бедните 20 процента. Година преди това разликата в доходите им е била 7,7 пъти, а през 2012 г. - 6.6 пъти. 

Според наблюденията на анализатори в области като Видин, Кюстендил и Благоевград нетният размер на средните трудови възнаграждения са едва около 50 процента от необходимия размер за издръжката на живот. 

Годишният темп на нарастване на издръжката достига до 3.3 на сто, като за първи път след 2012 година надхвърля три процента. Според експертите това дава основание да се смята, че ценовите равнища се стабилизират и инфлацията влиза в рамките на умерените граници.  

Споделяне

Още по темата

Още от България