Изготвен е график за удължаване живота на V и VІ блок

Изготвен е график за удължаване живота на V и VІ блок

АЕЦ “Козлодуй“ е разработила план-график с дейности по продължаване на експлоатация на двата си действащи реактора. В момента те имат лицензи за работа до 31 октомври 2017 г. за V блок и до 2 октомври 2019 г. - за VІ-ти. За тогава е разчетен и експлоатационният ресурс на руските реактори ВВЕР-1000, които са започнали работа съответно през ноември 1987 г. и август 1991 г. Проектният срок за безопасна експлоатация на енергоблоковете е определен на 30 години, а за корпуса на реактора - на 40 години.

Удължаването на живота на двете мощности ще стане в девет етапа, съобщи в петък по време на парламентарния контрол министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Това е един от основните приоритети на екипа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, допълни той.

В изготвения план-график има фиксирани задачи и срокове, като крайната ни цел е удължаване на живота на двата реактора при максимална защита на националния интерес и в тази област срещаме пълно съдействие, сътрудничество и добра воля от руските ни партньори, посочи министърът.

Подготвен е списък на важни за безопасността конструкции, системи и компоненти, подлежащи на ремонт и техническо обслужване на пети и шести блок, адаптирана обща методология за оценка на остатъчния ресурс на оборудване и конструкция на двата блока, работна програма за оценка на остатъчния ресурс от системите за безопасност.

Министърът съобщи, че са разработени техническите задания за комплексното изследване и оценка на остатъчния ресурс на оборудването и съоръжението на двата блока, които са в процес на съгласуване.

Взето е и предварително решение за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление. Предстои то да се разглежда на заседание на Съвета на директорите на централата, както и получаване на разрешение от Българския енергиен холдинг за започване на процедурата.

Трайков обаче не съобщи на колко се оценява необходимата за удължаването на живота на реакторите инвестиция. Според предишния негови изявления това ще стане ясно през 2013 г. Самата програма се планира да се осъществи в периода 2014 - 2019 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?