Излезе бета тестова версия на проекта Библията Х

Излезе бета тестова версия на проекта Библията Х

От 1 март 2006 г. християнският мега-портал www.bibliata.com пусна официално бета тестовата версия на проекта си Библията Х. Разработен през последните 3 години, проектът има за цел създаването на систематизирана комуникационна атмосфера за обмен на данни, свързани с изучаване на Библията. Достъп до проекта може да бъде намерен на: x.bibliata.com

Настоящия модел на Библията Х интегрира три структурирни модула: обновен Библейски паралел, електронен online-конкорданс и базов дискусионен форум.

Библейският паралел е единствен по рода си на български език - както в електронна форма, така и като печатно издание. Той включва 20 различни версии, предоставени и редовно обновявани от съответните издатели. До момента паралелът работи с всички налични български преводи и ревизии на Библията, с изключение на текста на Библейска Лига, който не е предоставен. Току що бе включен и превода на  съвременен български език разработен от WBTC. Работи се и по пълния Цариградски превод от 1871 г.

Паралелът включва другоезични версии, между които и няколко старогръцки версии. Лесната навигация прави паралела удобен инструмент не само за специализирани изследователи и екзегети, но и за широката публика. Пълно описание на включените версии може да бъде прочетено в http://paralel.bibliata.com.

Електронният конкорданс на Библията Х е програма за търсене на думи и фрази в Библията. Базовата разлика от предишните версии на online-конкорданса е възможността за едновременно търсене във всички налични български и чуждоезични версии.

Включването на дискусионен форум като опция интегрирана директно в конкорданса и паралела дава същинското значение на продукта, правейки го отворено общество от потребители, изследователи, учители и ученици на Библията, които заедно могат да разсъждават върху значението и интерпретацията на текста, както и лично да допринасят за построяването на независим български коментар върху библейския текст.

Наличните коментари имат специално обозначение, което води дикректно към съответната дискусия. До момента има отворени над 200 такива дискусии. Потребителят има възможност да използва наличната информация и същевременно да допринесе до нейното подобряване чрез директно участие в дискусията.

Бета тест версията на проекта предлага някои нови възможности и промени: Интеграцията на други сайтове е възможна посредством тикера на http://www.bibliata.com/.

Чрез инсталиране на опростен HTML код разчлитни уеб-страници, могат да използват и предлагат безплатно пълните функции на сайта. Пълно описание на тази възможност може да бъде намерено в: http://ticker.bibliata.com.

Разработката на Библията Х продължава над 3 г. В процеса участва по-голямата част от екипа на www.bibliata.com, както и независими програмисти и консултанти от сродни уеб-проекти и организации. В проекта до момента участват над 70 българи, живеещи в страната и в 12 държави от четири континента.

Това, което само до преди години, по време на комунистическата диктатура беше немислимо, днес е реалност в България. Библията може да бъде свободно четена, печатана, разпространявана, обсъждана и коментирана. Докато за много хора Библията е все още само книга, сайтът www.bibliata.com дава възможност Светото Писание на български език да бъде четено и разпространявано посредством всички налични електронни начини от всеки гражданин.

Дали изключително бързото развитие на електронните технологии ще има съответния прогресивен, революционнен, според някои, ефект върху християнското богословие и апологетика или не, може да каже само историята. Тя доказва до сега, че човешкото търсене и изследване на Библията, на автентичния текст на Библията не може да бъде спряно. Защото то остава свързано с изконния човешки въпрос за съществуването и смисъла на живота.

Целта на проекта е, текстът на Библията да достигне до обикновения човек - буквален и непроменен. Както  пише и Еразъм Ротердамски в предговора към първото издание на Текстус Рецептус: „Не мога да се съглася с тези, които не желаят Светите Писания да се превеждат на говоримите езици, за да се четат от неуките. Аз предпочитам те да се преведат на езиците на всички християни, за да се четат не само от шотландци и ирландци, но и от турци и сарацини.”

Споделяне

Още от