Излишъкът в хазната набъбна през май до 1.15 млрд. лв.

БСП обяви данните за игра на числа, прикриваща влошена икономика

Излишъкът в хазната набъбна през май до 1.15 млрд. лв.

Бюджетният излишък да достигне около 1.150 млрд. лв. (1.4% от прогнозния БВП) в края на май, очаква Министерството на финансите, което в последния работен ден от месеца обяви предварителните данни за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа. В същото време ведомството обяви и окончателните данни за първите четири месеца, според които парите в повече от планираното в хазната са 1.066 млрд. лв.

Отчетът дойде часове, след като от парламентарната трибуна депутатът от "Коалиция лява България" Драгомир Стойнев прочете декларация на левицата, в която обяви бюджетния излишък за "игра на числа", зад която прозира влошена бизнес конюнктура и бедност.

От финансовото министерство от своя страна обявиха, че май ще бъде трети пореден месец, в който на месечна база се отчита излишък по фискалната програма, след като през февруари е отчетен неголям дефицит. Това е най-големият излишък за първите пет месеца на годината от 2008 г. насам, посочват от МФ.

Приходите повече и от ревизираните очаквания

Ведомството допълва, че текущата прогноза по приходите надвишава собствената му оценка от 27 май с около 50 млн. лв. Това било свързано основно с по-високи данъчни постъпления през последните дни на месеца.

Коригирана е и прогнозата за разходите по фискалната програма, които нарастват и най-вееч заради усвояването на средствата по оперативните програми и фондовете на ЕС за общински проекти. Така размерът на разходите за първите пет месеца на 2015 г. остава близък номинално до отчетените за същия период на предходната година.

За сравнение салдото за първите пет месеца на 2014 г. бе дефицит в размер на 888.6 млн. лв. (1.1% от БВП), което означава, че съпоставено със същия период на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 2.0386 млрд. лв. или 2.5% от БВП, похвалва се министерството. То обаче признава, че основен принос за това имат значителните средства, постъпващи от Брюксел по изпълнени европроекти, каквито бяха твърденията на социалистите по-рано през деня.

Приходите и помощите по КФП за първите пет месеца на 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 13.840 млрд. лв. (45,6% от годишния разчет). Към края на месец май в частта на приходите се отбелязва значителен ръст от 17.5% ( 2.064 млрд. лв.) спрямо година по-рано.

Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи от 1.049 млрд. лв. и на по-високите постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) в размер на 1.015 млрд. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към май 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са на около 12.690 млрд. лв., което е 38.6% от годишния разчет. Година по-рано харчовете са били 12.664,6 млн. лв.

Според БСП зад числата се крият по-малко приходи от фирмите

Обявеният от правителството бюджетен излишък от 1.2 млрд. лв. април е "игра на числа", зад които прозира влошена бизнес среда, липса на устойчиво развитие на икономиката и бедност на населението, заяви Стойнев в пленарна зала.

По думите му събраните приходи от корпоративни данъци са с 20 млн. лв. по-малко от същия период на 2014 г., когато на власт бе подкрепяното от БСП и ДПС правителство на Пламен Орешарски. "Това означава, че фирмите работят в по-лоши условия в сравнение с предходната година. Според НСИ, през първото тримесечие на 2015 г., те са инвестирали 550 млн. лв. по-малко за обновление на своето производство в сравнение с 2014 г. През януари-март 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 3.1 милиарда лева, а за първото тримесечие на 2014 г. са били 3.6 милиарда лева", продължи Стойнев със статистиката.

Той отново цитира НСИ, според чиито данни очакванията на бизнеса – частен и държавен, за тази година са 30% по-малки инвестиции за спрямо предходната. "Същият източник сочи, че инвестициите за тази година в частния сектор ще се свият с почти 40%. БНБ допълва, че за януари-март 2015 г. преките чуждестранни инвестиции ще са по-ниски с 58 милиона лева в сравнение с периода януари-март 2014 г.", допълни бившият министър на икономиката и енергетиката.

По думите му, събраните приходи от данъци от гражданите и физическите лица през първите три месеца на 2015 г. са с 1 млн. лв. спрямо година по-рано. По данни на правителството над 1 млн. души преживяват ежемесечно с доход около минималния от 340 лв., продължи той. "За една година с 500 000 граждани са се увеличили трудещите се, които работят на такъв мизерен доход. Това е всеки втори от трудещите се и всеки трети, декларирали доход. Това са работещите бедни – притеснителен знак за състоянието на икономиката", каза още Стойнев.

"Данните са показателни. Застой, затваряне на предприятия, загуба на работни места, липса на доходи, увеличаване на бедността. Това е проекцията на вашите числа върху истинския живот. Сигурно наистина сте в паралелна реалност, за да не виждате как живеят българите", се посочва още в декларацията.

Според социалистите, тежката сянка на първото правителство на Борисов тегне и над този кабинет. "Управлявате бюджета така, както правите пътища – на парче и не съвсем качествено. Триковете с бюджета обаче са много по-опасни от триковете с лентичките”, заяви Стойнев и поиска дебат по изпълнението на бюджета.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?