Изместването на технически съоръжения в обхвата на пътя вече ще е за сметка на изпълнителя

Изместването на технически съоръжения в обхвата на пътя вече ще е за сметка на изпълнителя

Полагането на инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура успоредно на пътя могат да бъдат разположени в обхвата на пътя само в случай на подадена декларация, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка.

В зоната на банкета ще се допускат само кабели за интелигентни транспортни системи, свързани с управлението на движението.

Това предвижда проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане.

Причините за промените са, че изграждането на подземни технически проводи и съоръжения, в случаите на полагането им успоредно на пътя, но извън неговия обхват, създава сериозни затруднения.

В някои случаи дори прави невъзможно разполагането на инженерните мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура, например при наличие на склон, дере, река, скала или поради преминаването им през имоти, които са с различни видове собственост, посочват от МРРБ.

С проекта на Наредба се цели да се предвиди възможност за проектиране и изграждане на подземни технически проводи и съоръжения, които представляват обществен интерес в обхвата на пътя.

Това ще става при условие, че заинтересованото лице представи декларация от Наредбата за специално ползване на пътищата. С нея ще заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението – например при монтаж на ограничителни системи за пътища, реконструкция, ремонт, то ще извърши това изместване за собствена сметка.

Измененията ще гарантират и че при необходимост от изместване на съответната инфраструктура, това няма да доведе до допълнителни разходи за сметка на държавния бюджет.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?