Изместването на технически съоръжения в обхвата на пътя вече ще е за сметка на изпълнителя

Изместването на технически съоръжения в обхвата на пътя вече ще е за сметка на изпълнителя

Полагането на инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура успоредно на пътя могат да бъдат разположени в обхвата на пътя само в случай на подадена декларация, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка.

В зоната на банкета ще се допускат само кабели за интелигентни транспортни системи, свързани с управлението на движението.

Това предвижда проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища, който Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане.

Причините за промените са, че изграждането на подземни технически проводи и съоръжения, в случаите на полагането им успоредно на пътя, но извън неговия обхват, създава сериозни затруднения.

В някои случаи дори прави невъзможно разполагането на инженерните мрежи и съоръженията на техническата инфраструктура, например при наличие на склон, дере, река, скала или поради преминаването им през имоти, които са с различни видове собственост, посочват от МРРБ.

С проекта на Наредба се цели да се предвиди възможност за проектиране и изграждане на подземни технически проводи и съоръжения, които представляват обществен интерес в обхвата на пътя.

Това ще става при условие, че заинтересованото лице представи декларация от Наредбата за специално ползване на пътищата. С нея ще заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението – например при монтаж на ограничителни системи за пътища, реконструкция, ремонт, то ще извърши това изместване за собствена сметка.

Измененията ще гарантират и че при необходимост от изместване на съответната инфраструктура, това няма да доведе до допълнителни разходи за сметка на държавния бюджет.

Споделяне

Още от Бизнес

Трябва ли България да спре Северна Македония за ЕС?