Изненадваща смяна на шефа на Агенцията по геодезия и кадастър

Предлага се геодезистите да могат да издават скици

Изненадваща смяна на шефа на Агенцията по геодезия и кадастър

Изненадваща смяна на шефа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е предприел министърът на регионалното развитие Николай Нанков.

На мястото на Михаил Киров е назначена Виолета Коритарова, която е работила в Министерството на земеделието и храните. В съобщението на регионалното министерство не са посочени мотивите за смяната на титуляра.

В момента тече преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрални карти, като плановете са процесът да приключи през 2019 г. Така 96% от площта на страната ще бъде покрита с кадастрална карта, като ще остане за довършване урбанизираната територия на някои малки населени места, по думите на зам.-министъра на регионалното развитие Валентин Йовев.

Досегашният изпълнителен директор инж. Михаил Киров се връща на старото си работно място като началник на службата в Ловеч. От този избирателен район е и министър Нанков, който беше в близки отношения с Михаил Киров.

Новият шеф на агенцията Виолета Коритарова е експерт с опит в областта на геодезията и геоинформационните системи, инвестиционното планиране, поземлените имоти и регистри. Тя е дългогодишен служител на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като преди това е работила в Министерството на земеделието и горите и в Министерството на образованието и науката, е посочено в съобщението на регионалното министерство.

Коритарова е магистър по геодезия, фотограметрия и картография от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Има редица професионални квалификации от Холандия, Австрия и Германия.

Най-важна задача в работата ѝ ще бъде подобряване на обслужването на клиентите на агенцията, за да може опашките в офисите да намалеят значително, е посочено в съобщението.

За постигане на по-голяма ефективност и ефикасност на административното обслужване с кадастрална информация в кратък срок ще бъде разгледана възможността да се даде право на геодезистите, които са правоспособни лица по смисъла на разпоредбите на Закона за кадастъра и имотния регистър, да могат да издават скици.

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?