Износът изпреварва по нарастване вноса, но недостатъчно да обърне картината

Предварителните статистически данни за външната търговия на България за миналата година носят известен оптимизъм, въпреки че салдото остава отрицателно и в абсолютна стойност е по-високо от минусовото салдо за 2005 г. с 1,8 млрд. лв. Това показват обобщените резултати за износа и вноса за 2006 г. на Националния статистически институт (НСИ), огласени във вторник. Вносът надвишава износа с 12,5 млрд. лв. 

Умереният оптимизъм се поражда и от показателя степен на покритие (cover rate) за миналата година, тоест от отношението на износа в стойностно измерение към вноса. За 2006 г. той нараства с 0,7%, но остава все още твърде неблагоприятен - 65,2%.

Цените на износа са се повишили средно с 12% през миналата година, а на вноса – с 9,8%.

Според статистиката през 2006 г. са се подобрили и условията на търговия (terms of trade) спрямо 2005 г. с 2%, докато миналата година те са били влошени спрямо предходната с минус 1,1%.    

През миналата година износът се е увеличил спрямо предходната година с 26,6% и стойността на изнесените стоки е достигнала 23,4 млрд. лв. Ако се направи сравнение по съпоставими цени, тоест се елиминира изменението на цените, ръстът е 13%.

39% от износа е на компенсаторни продукти след преработка у нас, като близо половината от този тип износ се формира за четири страни – Белгия, Турция, Италия, Германия.

Вносът през 2006 г. (по цени CIF) е за 35,9 млрд. лв. или с 53% повече спрямо изнесените стоки. Сравнено с 2005 г. вносът е нараснал с25,3% по текущи цени или с 14,1% по съпоставими цени.

През всички месеци на миналата година вносът е бил по-висок от износа. Четвъртото тримесечие на годината формира 28,4% от годишния обем.

18% от вноса е за преработка, като основно той се извършва от Италия, Чили, Гърция, Турция, Германия, Русия, Украйна, Бразилия, Перу и Франция.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?