През първите два месеца на годината:

Износът намалява спрямо година по-рано, вносът се увеличава

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2012 г. и възлиза на 1.252 млрд. лв., което е с 832 млн. лв. повече от салдото за

първите два месеца на 2011 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за първите два месеца на годината (януари - февруари) също е отрицателно и възлиза на 913 млн. лева.

През февруари общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 692 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и достига 513 млн. лева.

През периода януари - февруари са изнесени от България стоки за близо 5.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът е намалял с 6.1 на сто.

През февруари общият износ възлиза на 2.9 млрд. лв. и намалява с 1.8 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - февруари в страната са внесени стоки за 6.9 млрд. лв. (по цени CIF), или със 7.2 на сто повече спрямо същия период на предходната година. През февруари 2012 г. общият внос се увеличава с 13.2 на сто спрямо същия месец на предната година и надхвърля 3.5 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за първите два месеца на годината е отрицателно от 553 млн. лева, сочат още данните на НСИ.

По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е 411 млн. лв.

През февруари външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 269 млн. лева.

През периода януари - февруари износът на България за трети страни е намалял с 2.6 на сто спрямо същия период на миналата година и възлиза на 2.3 млрд. лева.

Основните търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Русия, Сърбия и Република Македония, които формират 51.2 на сто от износа за трети страни.

Значително относително нарастване има износът за ОАЕ, Канада, Сирия и Бразилия. Най-голям спад е отчетен при износа за Сингапур, ЮАР, Индия и Хърватия.

През февруари експортът за трети страни нараства с 10.6 на сто спрямо същия месец на предната година и възлиза на 1.2 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за първите два месеца се е увеличил с 8.6 на сто спрямо съответния период на предната година и възлиза на 2.9 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям ръст бележи вносът от Казахстан, Босна и Херцеговина, Сирия и Република Корея. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Бразилия, ОАЕ и Украйна.

През февруари вносът на България от трети страни се увеличава с 16.8 на сто на годишна база и наближава 1.5 млрд. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?