Износът през април с годишен скок от 37%, но не достига равнищата преди кризата

През април тази година износът (FOB) е бил за 1.137 млрд. евро при внос за 832 млн. евро през април 2009 г., като увеличението на годишна база е 36.7% при намаление на годишна база от 39.4% за април 2009 г. Това сочат данните на БНБ за платежния баланс през април и за четирите месеца на годината, публикувани в сряда.

Посочените числа показват, че въпреки внушителния ръст през април тази година стойностите на износа не могат да достигнат равнището от 2008 г., първата половина на която се смята за последния период преди осезателното нахлуване на икономическата криза у нас. Само преди два дни финансовият министър Симеон Дянков се похвали пред бизнесмени в Габрово, че през април тази година имаме "безпрецедентен ръст" на износа през април, на какъвто досега не сме били свидетели, но спести числата за миналогодишния спад.

Сходен извод може да се направи и за износа за първите четири месеца на година. Износът (FOB) за януари – април 2010 г. възлиза на 4.18 млрд. евро, при 3.513 млрд. евро за януари – април 2009 г., като нараства с 19% на годишна база при спад на годишна база от 30.1% за януари – април 2009 г.

През април 2010 г. вносът (FOB) e за 1.463 млрд. евро при 1.305 млрд. евро през април 2009 г., като годишното увеличение е 12.2% при спад на годишна база от 38.9% за април 2009 г. И тези числа сочат, че и вносът през април тази година не достига обемите от същия месец на предкризисния април 2008 г.

Вносът (FOB) за януари – април 2010 г. e за 5.106 млрд. евро при 5.128 млрд. евро за януари – април 2009 г., като намалява минимално с 0.4% на годишна база при спад на годишна база от 32.2% за януари – април 2009 г.

Търговското салдо за първите четири месеца на тази година е отрицателно от 926 млн. евро (2.7% от БВП), при отрицателно салдо от 1.614 млрд. евро (4.8% от БВП) за януари – април 2009 г. Само за април 2010 г. търговското салдо е отрицателно от 326 млн. евро при отрицателно салдо от 473 млн. евро за април 2009 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - април 2010 г. са 168 млн. евро (0.5% от БВП) при 955 млн. евро (2.8% от БВП) за януари – април 2009 г.

Преките инвестиции покриват 24.2% от дефицита по текущата сметка за отчетния период, при 47.8% за януари – април 2009 г., сочат още данните на БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес