Износът през първото полугодие нараства

Износът на стоки от България в периода януари-юни е на стойност 20.8 млрд. лева и бележи ръст със 7.8 на сто спрямо същия период на миналата година, показват предварителни данни на Националния статистически институт, публикувани в петък.

През юни общият износ възлиза на 3.4 млрд. лв. и намалява с 0.7 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари-май износът на България за ЕС се увеличава със 7.5 на сто спрямо същия период на предходната година и е в размер на 10.2 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 69.7 на сто от износа за държавите-членки на ЕС. През май износът за ЕС намалява с 12 на сто спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 1.9 млрд. лева.

През периода януари - юни износът на България за трети страни се увеличава с 9.8 на сто спрямо съответния период на 2012 г. и е в размер на 8.6 млрд. лв. Сред основните търговски партньори на България са Турция, Русия, Китай, Украйна и Сърбия, които формират 53 на сто от износа за трети страни.

През юни износът за трети страни намалява с 3.4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лева.

През периода януари - юни в страната са внесени стоки общо на стойност 24.4 млрд. лв. или с 1 на сто по-малко спрямо същия период на предходната година.

През юни общият внос намалява с 2.9 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4.2 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - юни и възлиза на 3.6 млрд. лева, което е с 1.7 млрд. лева по-малко от салдото за първите шест месеца на 2012 година.

През юни общото външнотърговско салдо също е отрицателно и възлиза на 807.8 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?