Износът продължава да забавя темпа на ръст през юли

Според окончателните данни за миналата година експортът ни е спаднал с 0.7" спрямо 2013 г.

Износът продължава да забавя темпа на ръст през юли

Общият износ на България през юли 2015 г. забавя съществено темпа на растеж спрямо постигнатите в предходния месец резултати, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в петък. Така се задълбочава започналата още предишния месец тенденция след отчетения в първите четири месеца рекорден износ на стоки.

В отчетения период страната ни е изнесла стоки за 4.1 млрд. лв., което е 2 процента ръст спрямо юли 2014 г., но значително по-слабо постижение спрямо юни 2015 г., когато увеличението на експорта е било 8.7 на сто в сравнение с година по-рано.

Общо за периода януари - юли 2015 г. от България са изнесени стоки за 26.5 млрд. лв., което е ръст от 9.4 процента в сравнение с година по-рано.

Вносът обаче продължава да надхвърля износа ни и дупката в търговското салдо през първите седем месеца нараства до 1.707 млрд. лв.

В този период у нас са внесени стоки за 30.2 млрд. лв. или с 5.3% повече спрямо същия период на предходната година. Само през юли импортът е нараснал със 7.9% спрямо година по-рано и възлиза на 4.7 млрд. лeвa.

Според изнесената статистика в първите седем месеца на тази година износът за трети страни нараства с 8.3% спрямо година по-рано и е 9.7 млрд. лeвa . Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, Руската федерация, САЩ и бившата югославска република Македония, които формират 55.4% от износа за трети страни.

Само през юли 2015 г. износът на България извън ЕС се увеличава със 7.1% спрямо същия месец на предходната година и е за 1.5 млрд. лeвa.

Вносът на България от трети страни в периода януари-юли 2015 г. расте с 0.3% спрямо същия период на 2014 г. и възлиза на 11 млрд. лв. От сумата най-много се пада на стоки от Русия, Турция, Китай и Украйна.

През юли 2015 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.7 млрд. лeвa.

НСИ изнесе и предварителни данни за търговията с Европа през първите шест месеца на 2015 г., според които износът ни се увеличава с 12.4% спрямо същия период на 2014 г. и е за 14.2 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.5% от износа за държавите - членки на ЕС.

През юни 2015 г. износът за ЕС се увеличава с 12.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - юни 2015 г. се увеличава със 7.8% спрямо същия период на 2014 г. и е за 16.1 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През юни 2015 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 6.8% спрямо година по-рано и за 2.8 млрд. лв.

Окончателните статистически данни за миналата 2014 г. сочат, че външната търговия на България реално е намаляла с 0.7 на сто в сравнение с 2013 г. с изнесените стоки за 43.2 млрд. лв. Това се дължи на сериозния спад в експорта извън Европейския съюз. Сравняването на месечните данни за двете години сочи, че най-голям ръст през 2014 г. износът ни е отбелязал през декември (9.7%), а най-голям спад - през януари (11.0%).

Внесените през 2014 г. стоки са за 51.1 млрд. лв., или с 1.2% повече от предходната година. Най-голям ръст при вноса през миналата година е реализиран през август (11.1%), а най-голям спад се отчита през февруари (5.9%).

Експортът за ЕС през 2014 г. е нараснал с 3.1% спрямо предходната година до 26.9 млрд. лв., а вносът на европейски стоки се е увеличил с 4.5% да 31.5 млрд. лв.

Миналата година износът на България за трети страни е спаднал намалява с 6.5% спрямо предходната година и е за 16.3 млрд. лв.  В същото време вносът от държави извън Европейския съюз е намалял с 3.8% спрямо предходната година до 19.6 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?