Износът за ЕС с годишен ръст 12% за петмесечието, вносът - колкото преди година

Износът на България за ЕС се е увеличил с 12.3% за периода януари - май 2010 г. спрямо същия период на миналата година и достига 6.3 млрд. лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

Основните търговски партньори на България по обем на износа са Германия, Италия, Гърция и Румъния. Те формират 61% от износа за целия ЕС. Износът за Германия се е увеличил с 20.3%, а за Италия - с 18.1%.

Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Люксембург, Естония и Словения, макар делът му в общия износ да е малък. Експортът за Дания и Чехия бележи ръст съответно със 74.2% и 54.8%. Най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Португалия, Белгия и Малта.

През май 2010 г. износът за ЕС нараства с 30.8% на годишна база и достига 1.5 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - май 2010 г. се е увеличил с 0.4% спрямо същия период на миналата година и е за 8 млрд. лева.

Най-голям ръст бележи вносът от Малта (с 67.7%) и Румъния (с 46.8%). Вносът от Португалия, Латвия и Испания нараства с над 30%. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Швеция и Финландия, който е с относително малък дял в общия внос.

Само през май вносът на България от ЕС се увеличава със 7.7% спрямо същия месец на 2009 г. и достига 1.8 млрд. лв.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - май 2010 г. е отрицателно от 1.6 млрд. лева.

През май 2010 г. търговското салдо е отрицателно от 298 млн. лева.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?