Износът за ЕС с ръст от 8.3% за единадесетте месеца на 2015 г.

Износът за ЕС с ръст от 8.3% за единадесетте месеца на 2015 г.

Ръст от 8.3 на сто бележи експортът на български стоки през единадесетте месеца на 2015 г. спрямо същия период на предходната година, а вносът се е увеличил с 5.9 на сто, сочат данни на Националния статистически институт, обявени в понеделник.

Изнесената през януари-ноември продукция за страните от Евросъюза е била за 26.9 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През ноември 2015 г. увеличението е било с 1.3% спрямо година по-рано и реализираният експрот е за 2.474 млрд. лева.

Импортът на България от ЕС в отчитания период е за  30.4 млрд. лв., като стоки за най-много пари сме внесли от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През ноември 2015 г. вносът на България от еврочленките е нараснал със 7.8% спрямо година по-рано и е за 3.048 млрд. лв.

Външнотърговското салдо остава отрицателно и е 3.467 млрд. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки то намалява до минус 1.4321 млрд. лв.

През единадесетте месеца на 2015 г. спрямо същия период на предходната година най-голям ръст на износа е отбелязан в секторите "Химични вещества и продукти” (22.1%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти”. Спад от 1.6 на сто се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (без горивата).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (23.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти” (23.9%).

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?