Износът за ЕС спада през януари със 7.3% на годишна база

Износът на България за ЕС, който заема 60% от целия износ и се счита за двигател на българската икономика, спада със 7.3% спрямо същия месец на миналата година. Това сочат данните на НСИ, публикувани във вторник.

По данни на статистиката износът за посочения месец е за 1.7 млрд. лв.

Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 67.8% от износа за страните членки на ЕС. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Естония и Словения. Най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Люксембург, Кипър и Португалия.

Вносът на България от ЕС за януари се е увеличил с 1.8% спрямо същия месец на предната година и достига 2 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст е отчетен при вноса от Кипър, Люксембург и Холандия. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Малта, Финландия и Дания.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари е отрицателно и възлиза на 276.5 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и достига 183 млн. лева

Споделяне

Още от Бизнес