Изоставянето на близо 300 деца е било предотвратено с експертна помощ

Изоставянето на близо 300 деца е било предотвратено с експертна помощ

Екипът на фондация “За Нашите Деца“ е работило по над 340 случая на превенция на изоставянето на деца през 2018 година. Благодарение на отдадеността на социалните работници, 298 деца в ранна възраст не са се разделили с родното си семейство.

Чрез програмите за семейна подкрепа фондацията работи и с 8 деца, настанени в семейства на роднини и близки, 15 осиновени деца и техните семейства, 11 деца жертви на насилие, 15 деца в риск от отпадане от училище, 12 деца с трудно поведение, които също бяха в риск от изоставяне.

Експертите ѝ са подкрепили 60 деца и родители в процес на реинтеграция с консултации и оценка.

Общо близо 1600 деца и семейства в риск са се се доверили на фондация “За Нашите Деца“ само през изминалата година. Експертите ѝ са работили с над 1400 деца и семейства в центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, Центъра по приемна грижа и Центъра за настаняване от семеен тип "Детска къща“. 1314 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства са ползвали услугите ѝ, 53 деца са намерили любов и грижа в 36 приемни семейства, които организацията подкрепя, a 11 бебета са посрещнали първите си месеци в уюта и топлината на “Детска къща“.

Организацията помогна на новородени и техните родители, на многодетни семейства, семейства живеещи в бедност, родители с увреждания или зависимости, семейства на деца с увреждания или здравословен проблем, семейства на недоносени бебета и др.

Общо 144 деца са получили възможност да участват в различни социализиращи дейности – театрални постановки, куклен театър, бебешка опера, екскурзии и излети, пикници сред природата и др. Така в забавления и игри децата са се учили да общуват, да споделят, изграждаха по-силна емоционална връзка с грижещите се за тях възрастни.

И през изминалата година организираните от фондацията безплатни курсове за родителски умения продължиха да се радват на голям интерес и посещаемост от бъдещи и настоящи родители. В резултат, 105 кандидат-осиновители вече са готови да дадат любящ дом и втори шанс на много деца. За екипа на фондацията много важна част от работата с родители е ранното идентифициране на проблеми и предизвикателства, свързани с грижата за деца, и оказване на навременна подкрепа за справянето с тях. Това включва подкрепа на родителите дори преди появата на детето.

През 2018 г. организацията проведе 40 курса за родителски умения, в които участие взеха 227 бъдещи и настоящи майки и татковци.

През 2018 година фондацията е подкрепила 91 специалисти с тренинги и обучения на различни теми, с които те повишиха своите компетенции.

Подкрепата към биологични, роднински и осиновителни семейства, която фондацията извършва по международно утвърдена методика, се отразява позитивно върху децата, категорично сочат изследванията на качеството на услугите. В резултат на работата на фондация “За Нашите Деца“ при 115 от оценените 176 деца е констатирана положителна промяна, родителите им полагат необходимите грижи за тях и посрещат адекватно нуждите им. Родителите на 61 от децата все още се нуждаят от помощ. Екипът работи усилено за изграждането на емоционална връзка между родителите и техните деца. 139 деца в риск от изоставяне останаха в родните си семейства.

Броят на подкрепените деца и семейства от създаването на фондация „За Нашите Деца“ преди 27 години надхвърли 12 800.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?