Изпит по компютърни умения за 10 на сто от учителите

До края на годината 10 на сто от учителите, които са преминали компютърен курс, ще бъдат изпитани. Това заяви във вторник съветникът на министъра на образованието и науката Орлин Кузов по време на втората националната конференцията “Електронното образование”. Кузов допълни, че преподавателите, които ще положат изпит по компютърна грамотност, ще се избират на случаен принцип.

Образователният експерт обясни още, че проверките ще бъдат извършвани от независима организация, а след изпитите учителите ще получат и сертификат за усвоените умения.

В момента българските училища разполагат с 35 000 компютри, а една трета от тях ползват високоскоростна Интернет връзка. По думите на Кузов около 47 000 от учителите, са преминали курсове за придобиване на базисни умения за работа с компютър. Очаква се до края на годината да бъдат обучени и останалите около 100 хил. учители, коментира Кузов.

Той заяви, че до края на годината всяко училище ще бъде осигурен по един лаптоп и мултимедиен проектор, като част от стратегията на Министерството на образованието за внедряването на информационните технологии в образованието.

По време на форума доц. Ангел Смрикаров, координатор на Българския виртуален университет, каза, че до края на 2006 година се очаква всички университети у нас да бъдат свързани в национална мрежа от виртуални библиотеки.

“Проектът вече е в ход и в него са се включили 18 висши училища, като само Русенският университет разполага с над 100 електронни специалности,” обясни той.

Инициативата за изграждане на национална мрежа от виртуални библиотеки е една от предстоящите задачи на стратегията за създаване на национално виртуално пространство. Досега в изпълнение на стратегията са оборудвани с 250 компютри зали за електронно обучение, проведени са семинари и форуми, а преди две години е създаден и Българският виртуален университет.

По думите на Смрикаров Виртуалният университет представлява национален проект, който технически и методически подпомага работата на останалите ВУЗ-ове при въвеждане на електронно обучение, като в бъдеще се очаква и неговото самостоятелно обособяване.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?