Изпитите след VІІ клас догодина ще са върху разширен материал

Учениците ще трябва да показват знания и от предишните две години, изключение е литературата

Изпитите след VІІ клас догодина ще са върху разширен материал

Задължителните изпит по български език и литература и по математика след VІІ клас през новата учебна година ще са върху по-разширен материал. В тях ще има задачи, които засягат придобитите знания и умения и през V и VІ клас, а не само върху материала за текущия клас.

Това обаче няма да се отнася за въпросите по литература. Те ще са само върху авторите и произведенията, които се изучават в последния прогимназиален глас.

Промените бяха обявени от Министерството на образованието и науката в понеделник. Те се налагат, тъй като от следващата учебна година VІІ клас е краят на прогимназиалното обучение. Досега то приключваше с края на VІІІ клас.

Промяната в обхвата на изпитите, с които се кандидатства и за гимназиите, е заложена още през 2015 г., когато учениците, които предстои да са в VІІ клас, са започвали V клас по новите учебни програми. Тъй като обаче тя не била добре анонсирана, образователното министерство ще направи компромис с материала по литература и на изпитите в края на следващата учебна година той ще е само върху произведения, изучавани през нея. През учебната 2019/2020 година материалът по литература ще засяга ученото през VІ и VІІ клас, а през 2020/2021 г. вече ще се приложи приетата през 2015 г. разпоредба въпросите да са върху авторите и произведенията от V, VІ и VІІ клас.

Форматът, времетраенето и броят на задачите на изпитите по български и математика остават без промяна.

Изпитите ще са по 150 минути и ще останат разделени на модули.

Български език и литература

Тестът по български и литература остава с 25 въпроса с свободен отговор и такива с четири възможности, от които само една е вярна. Последната задача е т. нар. трансформиращ преразказ на непознат текст. Учениците получават текста на хартия и трябва да го преразкажат от името на един от героите, например.

От въпросите по български език отпадат няколко теми, които до момента са се изучавали в VІІ клас, но с новите програми, по които учат бъдещите седмокласници, влизат в програмите за по-горни класове. Става въпрос за залог и вид на глагола, видове подчинени изречения, фразеологични словосъчетания и пароними. Общо засегнатите теми ще са 14 от трите класа. Избрани са с анкета сред преподавателите.

Промяна има и в творбите по литература, които ще се учат в последния прогимназиален клас. В учебниците влизат две произведения на Добри Чинтулов - "Стани, стани, юнак балкански" и "Вятър ечи, Балкан стене". Вместо "Ниагара" от "До Чикаго и назад" на Алеко Константинов ще се изучава откъсът, свързан с посещението на Чикагското изложение. На мястото на "Бай Ганьо у Иречека" в програмата влиза "Бай Ганьо пътува".

Математика

Задачите по математика ще останат по-скоро насочени към проверка на това дали учениците могат да прилагат наученото от V до VІІ клас, а не дали знаят наизуст някоя формула. Те отново ще са три типа - със зададени четири възможности за отговор, от които една е вярна, с кратък свободен отговор или с разширен отговор т.е. изписване на начина, по който се стига до решението.

Задачите с разширен отговор ще са 3, тези с кратък свободен отговор - 5, а тези с избираем отговор - 17.

Броят на задачите по алгебра ще е колкото и на тези по геометрия, както и до момента.

От материала за изпита отпадат линейните параметрични уравнения и неравенства, които ще се изучават в по-горен клас.

Споделяне

Още от България