БНБ и финансовото министерство отговарят на ЕК:

Изплащането на депозитите в КТБ не може да стане, преди да се отнеме лицензът й

Изплащането на депозитите в КТБ не може да стане, преди да се отнеме лицензът й

Управителят на БНБ Иван Искров и министърът на финансите Румен Порожанов отговориха на писмото на генералния директор на генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" в ЕК Джонатан Фол, в което той настояваше да се пристъпи колкото е възможно по-скоро към изплащане на законово гарантираните влогове. Писмото от ЕК бе получено в България на 1 август.

В отговора си Искров и Порожанов правят обстоен преглед на състоянието на КТБ от момента на слагането ѝ под специален надзор до настоящия момент, на законовата база и на опциите за бъдещето на банката и на дъщерната ѝ Търговска банка Виктория, каквото е вече новото име на банка Креди Агрикол България според вписването в Търговския регистър от 8 август.

Двамата отговарят още, че няма законова възможност за по-ранно изплащане на гарантираните депозити от момента, когато лицензът на банката бъде отнет. А това пък може да стане след като станат известни резултатите от проверката на финансовото състояние на банката.

В писмото до Джонатан Фол е отбелязано: "Съгласно чл. 36 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) във връзка с чл. 23 от Закона за гарантиране на влоговете в България (ЗГВБ) изплащането на гарантираните депозити е възможно да стане в предвидените от Директива 94/19/ЕО срокове, когато лицензът на банката бъде отнет. Посочената от вас възможност за евентуален междинен частичен достъп до депозитите не е уредена съгласно действащото законодателство и не може да бъде осъществена без съответните законови промени".

"В случай, че Фондът за гарантиране на влогове в банките (ФГВБ) изплати гарантирания размер на депозитите в банка под специален надзор още докато се извършва проверка на финансовото ѝ състояние и без да установено, че тя е неплатежоспособна може банката да остане без голяма част от своите вложители, което ще направи оздравяването ѝ безпредметно и невъзможно", пише още в писмото.

Управителят на БНБ и финансовият министър напомнят, че общата сума на гарантираните влогове в КТБ е 3 684.6 милиона лева, а в нейното дъщерно дружество Търговска банка Виктория е 55.1 милиона лева.

Към края на юли натрупаните във Фонда за гарантиране на влоговете пари от премийни вноски са 2 103.6 милиона лева. Недостигът по отношение на необходимите средства за изплащане на гарантираните влогове на клиентите на двете банки е 1 636.1 млн. лв.

"В закона са предвидени различни начини за покриване на недостига на средства във фонда като един от тях е задължаване на банките да преведат авансово годишни премийни вноски. Съгласно закона годишната премийна вноска във фонда за всяка банка се равнява на 0.5 на сто от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа", обясняват в писмото си министърът и гуверньорът на БНБ.

"При прилагане на такъв подход допълнителните средства, които ще бъдат събрани във фонда от една авансово преведена премийна вноска от банките, ще бъдат приблизително в размер на 291 милиона лева, тоест крайно недостатъчни за покриване на недостига", продължават Порожанов и Искров и добавят:

"В тази връзка и предвид големия размер на недостига във фонда същият може да бъде покрит само със заем от държавния бюджет след съответното решение от Народното събрание. Такива са и намеренията на българските власти".

"Към настоящия момент Народното събрание не функционира и е невъзможно приемането както на промени в националното законодателство, ако такива са необходими, така и осигуряването на необходимите средства от държавния бюджет за допълване на недостига от 1 636.1 милиона лева, необходим за заплащане на гарантирания размер на депозитите в двете банки. Такива решения се очаква да бъдат взети от следващото 43-то Народно събрание след изборите на 5 октомври 2014 година", пишат още те.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?