Използването на възобновяема енергия у нас нараснало с близо 10%

Сн. Mediapool

С близо десет процента е нараснало потреблението на енергия от възобновяеми източници у нас през първите седем месеца на 2017 г., сочат данните на "Електроенергийния системен оператор", обявени в сряда.

В отчитания период в електропреносната мрежа са влезли  748 138 мегаватчаса от възобновяеми енергийни източници, което е с 9.91 на сто повече спрямо същия период на миналата година.

Най-сериозно е повишението в използването на мощностите от вятър - 6,61 на сто. При фотоволтаиците увеличението е от 0.82 на сто. Балансът в използването на биомасата също остава положителен - 66 на сто.

Ръст от 3,37 на сто се отчита и в участието на възобновяемите енергийни източници в разпределителната мрежа. Използването на енергията от биомасата бележи ръст от 10.27 на сто, докато тази от вятърните генератори е нараснала с 8.25 на сто. В същото време с 0.42 на сто е намаляло използването на електроенергия от слънчевите централи.

За първите седем месеца на 2017 г. се отчита спад от 29.46 на сто при използваната енергия от водноелектрическите централи, сочат още публикуваните данниЬЬ.

Споделяне

Още от Бизнес