Изпреварващ темп на износа стабилизира държавните финанси

Изпреварващ темп на износа стабилизира държавните финанси

Износът на български стоки и услуги расте над два пъти по-бързо от вноса на продукти и суровини, което свива отрицателното търговско салдо на страната, подобрява солидно платежния баланс на страната и носи тройно по-голям излишък в хазната в края на март 2015 г. спрямо първото тримесечие на предходната година. Това сочат данните на Българската народна банка за периода януари-март тази година, обявени в петък

През първите три месеца износът нараства със 708.7 млн. евро до 5,2786 млрд. евро, което е скок от 15.5% спрямо същия период на 2014 година, когато експортът беше за 4.5699 млрд. евро. Само през март отпътуваните зад граница стоки са за 2.0068 млрд. евро, което е ръст от 460.3 млн. евро или 29.8% спрямо износа за 1.5464 млрд. евро през март 2014 г.

В отчетения период вносът нараства с 354.9 млн. евро (6,3%) до 5.9477 млрд. евро спрямо внос за 5.5928 млрд. евро преди година. През март импортът е нараснал 281.8 млн. евро или с 15 на сто до 2.1665 млрд. евро, докато в същия месец преди година е бил за 1.8847 млрд. евро.

БНБ отчита рязко подобрение на финансовата сметка през март и излишък от 709.5 млн. евро, което формира положителен резултат от 763.1 млрд. евро през първото тримесечие спрямо дефицит от 178 млн. евро (0,4% от БВП) за същия период на миналата година.

Балансът по текущата и капиталовата сметка на България през март е положителна и възлиза на 655.2 млн. евро при излишък за 359.2 млн. евро същия месец преди година.

За първите три месеца на настоящата година балансът по текущата сметка е положителен и в размер на 479.4 млн. евро (1,1% от БВП) при дефицит за 20 млн. евро (0,05% от БВП) през същия период на миналата година.

През март салдото по текущата сметка е на излишък от 433 млн. евро (при излишък за 329.1 млн. евро преди година), като за първото тримесечие балансът по текущата сметка също излиза на позитивна позиция от 194.6 млн. евро (0.5% от БВП) след дефицит за 146.9 млн. евро (0.3% от БВП) за периода януари - март 2014 г, показват данните на БНБ.

Търговското салдо на страната през март остава на червено, но се свива до 159.8 млн. евро спрямо дефицит за 338.3 млн. евро през същия месец на предходната година, като за първото тримесечие на 2015 гц търговският дефицит е 669 млн. евро (1.6% от БВП) при отрицателен резултат от 1.0229 млрд. евро (2.4% от БВП) за същия период на миналата година.

Резервите на БНБ се повишават през март с 1.7208 млрд. евро при увеличение с 399.2 млн. евро преди година и нарастват през първото тримесечие на 2015 г с 2.1214 млрд. евро (5% от БВП) при спад от 552.9 млн. евро (1.3% от БВП) за същия период на миналата година, съобщават още от Централната банка.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?