Заради приети по никое време от държавата промени, засягащи само част от клиентите

Изравнителните сметки за парно може съвсем да се изкривят

Изравнителните сметки за парно може съвсем да се изкривят

Влизащите в сила промени в начина за изчисляване на изравнителните сметки за парно в средата на кампанията по изготвянето на финалните за миналия отоплителен сезон фактури може да изкривят допълнително изчисленията на топлинните счетоводители. Това предупредиха от пловдивската "ЕВН България Топлофикация" във вторник по повод приетата от енергийното министерство и влязла в сила от 9 юни промяна в наредбата за топлоснабдяване, според която разликата между общия и индивидуалните водомери в една абонатна станция ще се разпределя между жилищата без уреди или с неизправни такива, непломбирани или неотчетени.

Топлинни счетоводители вече поискаха от ведомството да отложи влизането в сила на промените, тъй като голяма част от изравнителните сметки вече са готови и прилагането на новата наредба ще забави много финалните фактури. От министерството обаче казаха, че наредбата ще важи само за онези клиенти, чиито изравнителни сметки още не са готови.

Според ЕВН това поставя клиентите на топлофикациите в неравнопоставено положение, тъй като някои от тях няма да бъдат засегнати от новия по-справедлив начин за изчисление на консумацията на топлата вода. Компанията предлага новите изисквания да се приложат от следващия отоплителен сезон, за да може потребителите да реагират своевременно.

Освен това топлофикационните дружества и топлинните счетоводители са изправени пред ситуацията да правят промени в своя изчислителен софтуер "в движение“, което освен непредвидени допълнително време и разходи за тях, носи и риск от недоразумения и несъответствия в изчисленията. Всяка промяна в реда на фактуриране означава нови технически доработки на софтуерните системи и допълнителна обработка на голям обем от данни, което изисква технологично време.

В случая на "EВН България Топлофикация" има и допълнителен ефект от прилагането на промените без достатъчно време за подготовка, посочва дружеството. Той се изразява във факта, че над 75% от клиентите на компанията са избрали ежемесечен отчет и за тях дружеството би трябвало да приложи промените в Наредбата още в следващата фактура - за юни 2015 г. За да се изпълни това изискване не само няма практическа възможност да се проведе информационна кампания до клиентите, но е и технически невъзможно, защото необходимата промяна на софтуера изисква няколко месеца оперативно време за технически настройки, пише в съобщението на ЕВН.

Преди месец дружеството алармира, че влезли в сила миналата есен други поправки в наредбата за топлоснабдяване са довели до непълно начисляване на изразходваната топлинна енергия в прогнозните месечни сметки и така част от клиентите ще бъдат неприятно изненадани от високи изравнителни сметки.

Дружеството изразява готовност за обсъждане и предлагане на текстове и ефектите от тях с цел подзаконовият нормативен акт да балансира интересите на всички страни, участващи в доставката и разпределението на топлинна енергия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?