Изследване брои бедните по еврокритерии

Официални данни за броя на бедните у нас и доходите на населението ще събира уникално проучване по европейски модел през август. Това съобщиха изпълнителите на изследването – Националният статистически институт (НСИ) и социологическа агенция Галъп, на пресконференция в четвъртък.

През следващия месец заедно със страните членки на Евросъюза България ще започне първият етап от мащабен четиригодишен проект на ЕС за изучаване на бедността и социалната изолация – EU SILC. Очаква се данните да бъдат оповестени след около година.

По думите на Дора Мирчева, експерт в НСИ, данните от проучването ще бъдат официалните цифри за линията на бедността, доходите, заетостта, данъците, достъпа до здравеопазване и образование на населението, които Европейската комисия ще ползва при изготвянето на своите доклади по отношение на социалната политика в ЕС.

Това изследване ще посочи на кое място по бедност се нареждаме в Европа, защото това ще се определя на база линията на бедността, а не според жизнения стандарт, обясни Мирчева.

 За първи път ще се следят и брутните доходи и данъците, които хората плащат върху тях, за да разберем доколко справедлива е фискалната политика у нас, каза тя.

Тя уточни, че у нас са правени множество изследвания за броя на бедните, но досега сравнението между бедните у нас и Европа не могло да стане, защото критериите при всяко проучване са били различни.

Някои агенции отчитат линията на бедност въз основа на потреблението, други на база доходите на домакинствата. Сега ние ще я определим според изискванията на ЕС – 60% от медианния годишен доход. Той се определя като се степенуват доходите от най-ниския до най-високия и се вземе средният в таблицата. Не става въпрос обаче за усредняване на дохода на принципа на събирането и разделянето му, каза Мирчева..

Според нея е въпрос на избор дали тези данни ще бъдат използвани и за определяне на социалната политика у нас.

Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова настоява за приемане на официална линия на бедността, което според разчетите на министерството е около 152 лева. Така може да се изпълни искането и минималната работна заплата пряко да зависи от линията на бедност.

Вече ще знаем дали ромите наистина са най-бедни, какво означава да си със средни доходи, каза Марчела Абрашева от Галъп.

През август ще бъдат направени около 15 000 интервюта, като в проучването ще участват 6120 домакинства от страната.

Абрашева призова гражданите, които ще се избират на случаен принцип, да съдействат на анкетьорите. Тя каза, че интервютата няма да продължат повече от час.

Споделяне

Още от България