Изследване на БАН: Смисълът на живота за българите е да се трупа имущество

Изследване на БАН: Смисълът на живота за българите е да се трупа имущество

Общо 81% от българите са изцяло съсредоточени върху постигането на материални блага, което се превръща в основен приоритет за тях. Това показват резултатите от изследване на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, цитирано от БГНЕС.

Общо 56.9% от българите обявяват, че за нищо на света не биха погазили закон, дори от това да имат материална или друга полза. Другите 43.1% обаче имат нагласи за неспазване на законите. Ако не се страхуваха от последствията, те лесно биха нарушили нормите, гласят резултатите от изследването. Те показват, че едва 32% от българи смятат, че законите в страната са добре написани и лесно приложими на практика.

Според авторите на изследването това е знак, че българското общество е с нараснала критичност към депутатите и към законите. Изводът е, че голяма част от обществото поставя условие – законите ще бъдат спазвани, ако са адекватни, обслужват интереса на обществто и са приложими на практика.

Близо 60% са съгласни с твърдението, че ако даден закон им пречи, ще намерят начин да го заобиколят и да постигнат своите цели. Почти 53% от българите мислят, че докато има хора, които са над законите, в обществото няма да има равнопоставеност. За над 65% от обществото сивата икономика е най-бързият начин да се изкарат пари.

Работодателите и редовите работниците имат по-голяма склонност да спазват и зачитат законите. Учениците, безработните лица, и дори домакините са по-склонни да имат по-фриволно поведение и открито да не зачитат и спазват настоящото законодателство. Така в обществото се насажда мнението, че неспазването на законите е естествена и логична реакция на евентуалната пълна с пропуски и несъвършенства законова среда, гласят изводите на изследователите.

Според изследването в последните години в българското общество могат да се откроят редица социологически типажи според поведението на хората.

Общо 34% от изследваните български граждани се самоопределят като конформисти. Те се поддават се на натиска на обществото и бързо се съгласяват с него. Само 6% считат себе си за иноватори. Общо 4% се определят като хора, които задължително спазват определени повтарящи се ритуали. Всеки десети е социално пасивен, а бунтарите са 6%. Общо 16% се самоопределят като преувеличаващи, а 6% – като особено избухливи.

Според изследването на учените, това разделение на групите в обществото е в резултат на безнаказаността, което следва посегателството върху личната собственост, моделите на управление на публичните и частните бизнес процеси в страната.

Споделяне

Още от Общество