Изтегляният от пазара зарзават заради руското ембарго ще може да се дава и на животни

Вече изтегляните от пазара заради руското ембарго плодове и зеленчуци ще може да се дават не само на социални домове и учебни заведения за благотворителност, но и за изхранване на животни. Освен това производителите на зарзават, които не могат да реализират продукцията си заради забраната на Москва за внос на хранителни продукти на ЕС и са компенсирани от ЕК, ще могат да покриват и транспортните си разходи за изтегляне на продукцията от пазара. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните, след като министър Десислава Танева е на правила промени в наредбата ,уреждаща условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на двата сектора заради руското ембарго.

Наредбата предвижда получателите на изтеглените от пазара зеленчуци и плодове, както и производителите, които са извършили превоза от мястото на изтегляне до мястото на доставка, да могат да подават заявки за плащане на направените транспортни разходи.

Заявките се подават в срок до 5 работни дни след извършване на превоза в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие”, в чиято териториална компетентност попада адресът на регистрация на заявителя. Към заявката се прилагат документи, доказващи превоза на продуктите – товарителница или пътен лист и разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено плащане на превоза, както и документи, доказващи достигането на продуктите до крайното им предназначение. Разплащателната агенция ще възстановява действително направените транспортни разходи без ДДС, в съответствие с разстоянието на извършената доставка и с максималните транспортни разходи, посочени в регламента на ЕС.

Друга съществена промяна на наредбата е възможността зеленчуците и плодовете да бъдат изтегляни от пазара, не само за безплатно предоставяне, но и за храна на животни. Както при предходната извънредна мярка, всяко изтегляне от пазара на зеленчуци и/или плодове се извършва в присъствието на служител на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция, който проверява количеството и състоянието на изтегляните продукти, както и площите, от които са произведени.

Във всички случаи за изтегляните от пазара продукти, трябва да има издаден сертификат за съответствие с обявеното качество. Използването на изтеглените от пазара зеленчуци и плодове за храна на животните, както и по предходната извънредна мярка, се удостоверява с констативен протокол от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните.

Споделяне

Още от Бизнес