Изтича преходният период за подаване на болнични листове на хартия

Изтича преходният период за подаване на болнични листове на хартия

На 30 юни изтича шестмесечният преходен период за подаването на болнични листове от лекарите на хартиен или електронен носител. Преходният период беше предвиден за лекари или лечебни заведения, които към 1 януари 2015 година нямаха техническа готовност или свързаност за подаване на данните по електронен път в Електронния регистър на болничните листове.

От 1 юли 2015 година се запазва общият ред за електронно подаване на данните от болничните листове. За подготовка, представяне и достъп до регистъра, органите на медицинската експертиза могат да ползват предоставения от НОИ безплатен софтуер или специализиран софтуер, ползван от лекарите, съобразен с утвърдените и публикувани изисквания на НОИ. Трябва да разполагат с интернет връзка, квалифициран електронен подпис, да са регистрирани чрез уеб-приложението в сайта на НОИ като потребители на регистъра и да са получили предварително от НОИ уникални номера на болничните листове за представяне по електронен път.

От началото на годината до момента в Електронния регистър са постъпили данни за 1 317 919 болнични листове. На хартиен носител са подадени 7 981. Регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 8 503 лечебни заведения.

До края на 2015 година трябва да завърши и вторият етап от електронизирането на процеса по изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане. Той включва разработване и внедряване на информационна система, чрез която работодателите да могат да подават данните и документите по електронен път.

Целта е с реализацията на проекта да се съкрати времето за изплащане на обезщетенията, а също така и намаляване на административната тежест както за лекарите и лечебните заведения, така и за осигурителите и самоосигуряващите се лица.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?