Изтича срокът за подаване на декларацията за облагане на доходите

До момента са подадени 435 000 формуляри

Изтича срокът за подаване на декларацията за облагане на доходите

Срокът за подаване на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г. Дотогава трябва да се преведе и декларираният данък за довнасяне, напомниха от Националната агенция по приходите (НАП).

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по интернет с ПИК. Персоналният код може да се получи безплатно от всеки офис на НАП.

Декларациите могат да се изпратят още чрез интернет, подписани с електронен подпис, както и да се подадат по пощата с обратна разписка, на място в някои пощенски станции, както и в офисите за обслужване на клиенти на НАП.

До момента в цялата страна са приети 435 000 декларации, като почти половината от тях са изпратени в НАП по електронен път – с ПИК или електронен подпис.

От НАП напомнят също, че от тази година дължимите данъци и осигурителни вноски могат да се превеждат без такси с банкова карта. Единият начин е чрез електронна услуга, достъпна чрез Портала за електронни услуги на НАП. Другият е чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.

Плащането на задължението към хазната може да стане и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета.

От НАП напомнят още, че до края на април трябва да се подаде и декларация за дължими данъци (образец 4001) за първото тримесечие на 2018 г.

Такава декларация се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи.

Декларация за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас. Например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други, напомнят от НАП.

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане. Например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От НАП напомнят още, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени или изплатени в полза на лица, местни на друга държава-членка на Европейския съюз, също предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

От 2018 г. предприятията-платци на доходи подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това важи за тези декларации за дължими данъци, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г.

За самоосигуряващите се лица-платци на доходи няма промяна в начина на подаване на формуляра. Тоест те могат да го представят в НАП, както по електронен път, така и на хартия.

 

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?