Изтича срокът за служебно свикване на общи събрания в блоковете

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) напомня, че на 31 декември 2010 г. изтича срокът, в който кметовете трябва изпратят справки за регистрираните етажни собствености на територията на техните общини.

Справките трябва да съдържат информация както за броя на регистрираните етажни собствености, така и за процентното им съотношение към общия брой сгради в режим на етажна собственост на територията на съответната община.

Също на 31 декември 2010 г. изтича и срокът за служебно свикване на общи събрания в тези блокове, в които това задължение не е изпълнено от собствениците. Вместо тях кметовете трябва да назначат дата за общо събрание за избиране на управител на етажната собственост и да подадат справка в едномесечен срок, т. е. до 31 януари 2011 г.

Писмо за подсещане ще бъде изпратено и до Националното сдружение на общините в Република България, за да окажат съдействие при прилагането на изискванията на Закона за управление на етажната собственост.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?