Изтощените запаси на петрол и газ са признати като заплаха за сигурността на Русия

Изтощените запаси на петрол и газ са признати като заплаха за сигурността на Русия

Руският президент Владимир Путин утвърди нова стратегия за икономическа сигурност на страната до 2030 година, в която сред основните рискови фактори са посочени изчерпването на експортно-суровинния модел на развитие и изтощените запаси на петрол и газ.

Изчерпаните модели на развитие, базирани на износ на суровини, рязко понижената роля на традиционните фактори за обезпечаване на икономическия растеж и отсъствието на руски несуровинни компании сред глобалните лидери на световната икономика са изброени сред главните заплахи за икономическата сигурност на Русия, предаде БиБиСи.

В документа се отбелязва и за изтощените запаси на полезни изкопаеми, използвани за производството на горива, във връзка с постепенното изчерпване на действащите местонахождения, както и колебанията в конюнктурата на световните пазари.

Като други основни заплахи за икономическата сигурност на Русия са посочени недостатъчната работна сила и нарастващата пропаст между доходите на богати и бедни. Следващ фактор са наложените от Запада икономически санкции на Русия, които авторите на документа характеризират като "дискриминационни мерки".

Стратегията предвижда да се усъвършенства механизмът за въвеждане на ответни мерки в случай на "дискриминационни ограничения, предприети от чужди държави и международни организации спрямо руски юридически и физически лица и отрасли на руската икономика".

Властите освен това смятат за поставят притока на трудови мигранти в Русия в строга зависимост от потребностите на икономиката.

Още един приоритет е "юридическото закрепване на границите на изключителната икономическа зона на Русия (включително арктическия континентален шелф и морските акватории), също защитата на правата и интересите на руските стопански субекти, осъществяващи дейност в тази зона".

Реализирането на стратегията ще е под контрола на правителството, което всяка година трябва да представя на президента доклад за икономическата сигурност на страната и мерките за гарантирането ѝ.

Самите мерки трябва да бъдат разработени до три месеца.

Първата стратегия за икономическа сигурност на Русия е приета през 1996 г. През 2015 г. бе решено да се създаде нова.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?